جزئیات بیشتر

مجموعه مقاله هاي علمي و پژوهشي تئاتر خياباني

مجموعه مقاله هاي علمي و پژوهشي تئاتر خياباني
(مقاله هاي برگزيده ي نهمين جشنواره بين المللي تئاترخياباني مريوان 1393)

نويسندگان: نيره مردي، رحمان هوشياري، ميلاد حسن نيا، سيدئاوات حسامي،
مجيد كيميايي پور، اعظم مختاري، كريم خاوري، مجيد كيانيان
ناشر: انتشارات نمايش
صفحه آرا: شيما تجلي
طراح جلد: بهرام شادانفر (برگرفته از پوستر نهمين جشنواره بين المللي تئاتر خياباني)
تيراژ: 2000
نوبت چاپ: اول 1393
قيمت(1393): 7500 تومان

5,000 تومان

فهرست
اثربخشي سوسيودرام در تئاتر خياباني برشادكامي جوانان ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 7
بررسي آسيب شناختي تئاتر خياباني در ايران ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 27
بررسي تأثيرات برگزاري جشنواره بين المللي تئاتر خياباني بر شهر مريوان ‐‐‐‐‐ 65
بررسي عناصر بديهه سازي در تئاتر خياباني و نقش آن در ارتقا آگاهي هاي عمومي
كودكان و نوجوانان ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 85
طرح و ايده اجرايي در تئاتر خياباني ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 97
نگاهي به ظرفيت هاي مكاني تئاتر خياباني در تقويت تعامل اجتماعي (با تمركز بر
مباني تئاتر كاربردي) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐107

بازدیدها: 137

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند