جزئیات بیشتر

مجموعه مقاله هاي علمي و پژوهشي تئاتر خياباني

مجموعه مقاله هاي علمي و پژوهشي تئاتر خياباني
(مقاله هاي برگزيده ي نهمين جشنواره بين المللي تئاترخياباني مريوان 1393)

نويسندگان: نيره مردي، رحمان هوشياري، ميلاد حسن نيا، سيدئاوات حسامي،
مجيد كيميايي پور، اعظم مختاري، كريم خاوري، مجيد كيانيان
ناشر: انتشارات نمايش
صفحه آرا: شيما تجلي
طراح جلد: بهرام شادانفر (برگرفته از پوستر نهمين جشنواره بين المللي تئاتر خياباني)
تيراژ: 2000
نوبت چاپ: اول 1393
قيمت(1393): 7500 تومان

5,000 تومان

پاک کردن

فهرست
اثربخشی سوسیودرام در تئاتر خیابانی برشادکامی جوانان ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ۷
بررسی آسیب شناختی تئاتر خیابانی در ایران ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ۲۷
بررسی تأثیرات برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی بر شهر مریوان ‐‐‐‐‐ ۶۵
بررسی عناصر بدیهه سازی در تئاتر خیابانی و نقش آن در ارتقا آگاهی های عمومی
کودکان و نوجوانان ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ۸۵
طرح و ایده اجرایی در تئاتر خیابانی ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ۹۷
نگاهی به ظرفیت های مکانی تئاتر خیابانی در تقویت تعامل اجتماعی (با تمرکز بر
مبانی تئاتر کاربردی) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐۱۰۷

بازدیدها: ۳۹

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

Author

جمعی از نویسندگان

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند