جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 238

ابتدای سخن/»قوی سیاه« و تئاتر مظلوم!/ نصرالله قادری ……………4
در فراق یار ……………8
یادداشت ها ……………9
نگاهی به نمایش »جهان انزوا«/ سرگردانی بشر در یافتن پاسخ/ قاسم غریفی ……………12
نیم نگاه / محبوبه صادقی ……………14
مروری بر بیست دوره برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان/ پله پله تا اوج… ……………16
میز گرد تئاتر خیابانی با تمرکز بر جشنواره تئاتر خیابانی مریوان /توقع مردم از نمایش خیابانی باال رفته است! ……………28
گفت و گو:
یادکرد زنده یاد استاد حمید سمندریان/ این لحظه مرگ را نمی خواهم/ نصراهلل قادری ……………40
گفت و گو با بهزاد آقاجمالی/ فردیت عنصر گمشده در پژوهش/ مرجان سمندری ……………45
نگاه ویژه: ترجمه
ترجمه، كوششي است براي پذيرش دي ِ گري/ احمد کامیابی مسک، دکتر دتا ……………50
ترجمه آثار نمایشی/ منصور خلج ……………55
از رنجی که میبردم/ آراز بارسقیان ……………58
ادبیات نمایشی ایران؛ ترجمه نمایشنامه و تئاتر ایران/ مهدی نصیری ……………60
انزوای مترجم تئاتر/ ویلیام گرگوری/ آبتین جاوید ……………71
گفتوگو با شهرام زرگر/ زبان یک عنصر پویاست/ مرجان سمندری ……………76
نقد تئاتر:
نقد نمایش»تراس«/ سقوطی که سقوط است، و نجاتی که نجات نیست!/عبدالرضا فریدزاده ……………84
نقد نمایش »جریان مبهم یک خانه ویالیی« /متافیزیکواسکیزوگرافی!؟/ دکتر شهرام خرازی ها ……………87
نقد نمایش»اکلیل« / شلیک ناگهانی موذیانه یا هجوم موریانه ها/ رضا آشفته ……………90
نقد نمایش» مردی درآینه« / مردی درآینه پارودی/ هومن نجفیان ……………93
نقد نمایش»پروانه الجزایری«/ زندگی اصال شبیه تئاتر نیست/ جواد متین ……………95
برگی از گذشته/ در موقعیت تئاتر و سینما/ بهرام بیضایی ……………97
هوشنگ سارنگ، نابغه ی بازیگری که طعمه ی بی تفاوتی شد/ پیمان شیخی ……………100
مقاله
فنون پرورش نمایشگر/ دکتر یداهلل آقاعباسی …………..105
نکوداشت
مروری کوتاه بر فعالیت های هنری استاد مهدی ثانی/ مهدي ثاني پدر تئاتر كرمان/پرستو يزدان پناه كرماني ……………120
یادداشت/ شناخت، چشمه جوشان خالقیت است/مهدی ثانی ……………123
یادداشت/ بعد از سال ها آشنایی…/علی کهن ……………126
گفت و گو با استاد مهدی ثانی/ تابلویی شگفت از رنج ها و شادی ها…/ مرجان سمندری ……………1

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند