جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 261

فهرست

• ابتدای سخن/ دلواپسی های مشروع/ مهدی نصیری
• گزارشی از اجرای نمایش خوانش فمینیستی-آیینی اژدهاک/ از اژدهاک بیضایی تا اژدهاک دریابیگی درخوانش
فمینیستی-آیینی اژدهاک/ محمد مهدی عباس آبادی
• گف توگو با علیرضا آقایی/ عروسک ها جادوگرهای خیلی خوبی هستند/ علی زیستی

نگاه ویژه: مطالعات تئاتر

• استعمارزدایی مطالعات تئاتر و اجرا (قصه هایی از کلاس درس)/ سِروتی بالا/ مجید کیانیان
• نگاهی اجمالی به مطالعات تئاتر و نمایش/ گلن اودوم و مارلینا زارولیا/ نسیبه جمشیدی شاهرودی
• مطالعات تئاتر شناختی به عنوان یک تجربه در تجزیه و تحلیل فرآیندهای ذهنی در زمينه تئاتر پست دراماتیك/
و كيتوريا ن كيالايونا آلسنكووا/ سارا دافعی
• مطالعات تئاتری:هدف یا رشته ی علمی/ ماریا مادلین مروانت روز/ ابراهیم ابراهیمی
• درباره مطالعات شناختی، تئاتر و اجرا/ رُندا بلر و جان لاتربی/ مجید کیانیان
• تاملی در باب نظریة بینامتنیت و چند اصطلاح کلیدی/ دکتر صادق رشیدی
• گفت وگو با ناتاليا پيواواروا رئیس دانشكده دولتي هنر تئاتر/ تئاتر شناس امروزي چه توانايي هايي بايد داشته
باشد؟/ اولگ زينتسوف/ سارا دافعی
• گفت وگو با دکتر اسماعیل شفیعی/ پژوهش هیچ جایگاهی ندارد/ مرجان سمندری

نقد و تحلیل نمایشنامه

• نقدوتحلیل نمایشنامه «دهان کابوی، سرقاتل، بی رحمی، عشق » / بزر گتر از زندگی/ منصور خلج

مقاله

• معرفی یک نمایشنامه نویس/ ویلیام داونانت/ منصور خلج

پایان بندی

• میان متن و اجرای فرهنگی: اجرای تراژدی های یونانی در آلمان/ اریکا فیشر لیشته/ بابک عبدالملکیان و مهتا پناهی
• سنجش رَوَند کمّی 90 ساله ی ادبیات نمایشی کودک و نوجوان ایران/ مسعود میرعلایی
• معرفی علی رجایی، بازیگر پر سابقه تئاتر معاصر ایران/ ای مهربان تر از برگ، از بوسه های باران…/ همایون
علی آبادی

نکوداشت

• مروری کوتاه بر فعالیت های هنری استاد علیرضا حنیفی
• به بهانه نکوداشت استاد علیرضا حنیفی/ هنرمندی با روح بالنده/ هوشنگ هیهاوند
• گفت وگو با استاد علیرضا حنیفی/ ادای دین با کلمات/ علی زیستی

• تازه های نشر

 

 

 

8,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند