جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 257

فهرست

• ابتدای سخن/ گیتی تئاتر و «روان بدفرما » و «نقاب » در اکنونیت!/نصرالله قادری
• استاد ایرج صغیری؛ مارادونای تئاتر ایران/ محسن قیصی زاده
• گف توگو با استاد ایرج صغیری/ روایتی از زندگی ایرج صغیری گنجینه بوشهر/ ساعتی با گنجینه
هنری بوشهر؛ از مرگ تئاتر تا شایستگی عشق

نگاه ویژه: تئاتر و جشنواره
• جشن و جشنواره/ دکتر یدالله آقاعباسی
• جشنواره، مسیری به سمت توسعه/ عبدالرضا فریدزاده
• فستیوال: ریخت شناسی و معنا/ الساندرو فالاسی/ مجید کیانیان
• زنگ ها براکه به صدا درمی آیند؟/ پیرامون فلسفه شناخت گرایی در امر تئاتریکالیته جشنواره یا
ویترینی برای تماشا؟/ معین محب علیان و گلناز اصل دینی
• گزیده یادداشت ها، گزار شها و گفت وگوهایی که مکتوب از دور ه های گوناگون جشنواره بین المللی
تئاتر فجر موجود است/ جشنوار های با فراز و فرودهای فراوان…/ نگین کهن
• گف توگو با دکتر صادق رشیدی/ هنرمندی که دیدگاه دارد، جهان بینی دارد/ مرجان سمندری

نقد و تحلیل نمایشنامه
• نقد و تحلیل کتاب روند دگرگونی ادبیات نمایشی زنان ایران/ تلاش برای یافتن و خواندن/ استاد منصور خلج
• نقد و تحلیل نمایشنامه مویزی در آفتاب/ چون تاولی که برمی آید و می ترکد/ دکتر شهرام خراز ی ها

مقاله

• معرفی یک نمایشنامه نویس/ هانس ساش/ منصور خلج
• تئاتر و تجربه آمریکای لاتین/ گارلوس سولورزانو/ استاد داود دانشور
• تئاتر و تاثیرات فن آوری های نوین و دیجیتال/ مهرداد رایانی مخصوص
• تئاتر بودگی: ویژگی خاص زبان تئاتری/ ژوزت فرال، رونالد پی. برمینگام/ مجید کیانیان
• آینده هنرها؛ تئاتر آنلاین بخش جدایی ناپذیر از هنرتئاتر است/ سوزانا کلاپ/ سمیه یعقوبی

نکوداشت
• یادداشت/ تاریخ رو به خاموشی/ مجیدافضلی پور
• یادداشت/ من عباس احسان
• تاز ه های انتشارات

6,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند