جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 252

فهرست

– ابتدای سخن/ “کهن الگو ” و مفهوم معنای “مقاومت “!/ نصرالله قادری …………… 3
– نیم نگاه / محبوبه صادقی………………………………………………………………… 7
– در فراق یار/ پایانِ تلخ بازیگرِ ایرانیِ محبوبِ سوئدی ها/ دکتر غلامحسین دولت آبادی…….. 9
– گزارشی از برگزاری نخستین جشنواره تئاتر تک نفره و دو نفره جایزه هنری پارسی/ عشق ماندگار…. 11

نگاه ویژه: تئاتر مقاومت
-ارزیابی نمایشنامه های دفاع مقدس از منظر کاراکتر نمایشی/ نصرالله قادری……. 14
– تئاتر جنگ و رویکرد تبلیغی/ عبدالرضا فریدزاده…………………………………………. 20
– جنگ و گوهر نمايش/ غلامحسین دریانورد……………………………………………… 24
– تئاتر دفاع مقدس؛ نوشته ها و پژوهش  ها/ مهدی نصیری………………………….. 31
– تئاتر از دل ویرانه ها: نمایشهای پساجنگِ ورشو/ مارسلینا ابُارسکا/ پگاه صمدزاده………… 36
– جنگ روی صحنه ۱۹۱ ۴ – ۱۹۱ ۸ )بررسی تئاتر سرگرمی در جنگ جهانی اول(/ اوا کریوانک/
نسیبه جمشیدی شاهرودی…………………………………………………. 39
– تئاتر در خط مقدم جنگهای فرهنگی لهستان / الکس مارشال/ حکیمه مسعودی………. 48
– گزارشی پیرامون سمپوزیوم سه روزه ی تئاتر جنگ در “تئاتر ابی ” شهر دوبلین/ تئاتر
جنگ؛ اجرا و نگر شهای انتقادی درباره نقض حقوق بشر در درگیر یهای مسلحانه/
آندره برسلین و اورلا لانه/ آی سان نوروزی………………………………………… 51
– گفت وگو با مهندس مهدی چمران/ باید به سمت هنر برویم/ جواد تمدنی……………………….. 54
– گفت و گو با کوروش زارعی/ به هنرمندان اعتماد کنید/ نگین کهن………………………. 58

نقد و تحلیل نمایشنامه
– نقد و تحلیل نمایشنامه نژاد/ منصور خلج………………………………………… 63
– برگی از گذشته/ تداوم حقیقت «حلاج » در وجود شمس »/ رضا اعظمی……………………. 65
– صادق بهرامی دروغ نمی گفت و هنرمندی سلیم النفس بود/ پیمان شیخی……………………. 67

مقاله
– معرفی یک نمایشنامه نویس/ به مناسبت هشتادمین سال خاموشی/ والتر
هاز نکل هور/ منصور خلج …………………………………………….. 71
– چکیده گفتاری پیرامون هجو/ استاد داود دانشور…………………………… 73
– تئاتر سنتی هند| نوشته ها و گرامرهای حرکت/ آبتین جاوید. …………………… 77
– مروری کوتاه بر فعالیتهای زنده یاد مسعود سمیعی…………………. 83
– یادداشت/ آن سفرکرد ه ی غمناک/ عبدالرضا فریدزاده………………………………… 84
– یادداشت/ آخرین خداحافظی با: زن نویس در طول تاریخ نمایش ایران/ علیرضا درویش نژاد…. 85

یادکرد
– گف توگو با مسعود سمیعی/ تنها زن نویس در طول تاریخ نمایش ایران هستم/ علی رحیمی.. 87
– مروری کوتاه بر فعالیتهای زنده یاد عبدالرضا حیاتی……………………………………… 89
– یادداشت/ اگرزرین کلاهی … عاقبت هیچ !/ محمدرضا آریا نفر………………………………………….. 90
-گف توگوب ا استاد عبدالرضا حیاتی/ مدیریت فرهنگی چندپاره در تئاتر/دکتر سیدمیثم مطهری… 92
– یادداشتیب ر کتاب «جلوه هاین مایشی جنگ »/ هنر جنگ، هنر درامن ویسی/ جهانشیریاراحمدی….. 96

کتاب گذاری
بخش انگلیسی……………………………………………………..100

 

 

6,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند