جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 251

فهرست

ابتدای سخن/ استعمار جدید فرهنگی و تئاتر/ نصرالله قادری ………….. 3
– نیم نگاه / محبوبه صادقی ………………………………………. 7
– گفت و گو با دکتر محمدعلی لطفی مقدم/چراغ های روشن/
مرجان سمندری…………………………………….. 9
– پیشگفتار/ نصرالله قادری……………………… 13
بخش اول
« – بررسی توانش های نمایش آپارتمانی درشهرنشینی ایرانی /»
عرفان پهلوانی و آناهیتا مصلحی……………………………… 14
– نمایش آپارتمانی و ظرفیت های آن برای کودکان/ عارفه آزرمی…………. 22
– کندوکاوی در مفهوم نمایش آپارتمانی/ دکتر سعید فیروزآبادی………… 27
– تئاتر خیابانی بستری برای تحولات اجتماعی در جامعه مدرن/
ترجمه و تالیف: دکترافشین عموزاده لیچایی…………………. 31
-گف ت وگو با عرفان پهلوانی/ نمایش آپارتمانی، شاید دکترینی که
مورد بی توجهی و بی مهری قرار گرفت…/ نگین کهن…………….. 34
بخش دوم
– تئاتر آپارتمانی؛ اصطلاحی مجعول و خودساخته/ دکترغلامحسین دولت آبادی…….. 40
– تئاتر آپارتمانی، مفهومی پوک و کودکانه/ آراز بارسقیان………………. 42
– گفت و گو با دکترصادق رشیدی/ مملو از مسئله و ابهام/ مرجان سمندری…………. 45
– نقد و تحلیل نمایشنامه “دل و دشنه” نوشته محمدرضا آریانفر/
افسوس بر زوال آیین جوانمردی/ عبدالرضا فریدزاده……………………. 49
– نقد نمایش “اورست در موصل”/ چرخه انتقام: “قتل، غم و اندوه، انتقام
و دوباره قتل”/ سولماز غلامی…………………………………. 59
– برگی از گذشته/ رستم را پشت میکروفن نمی توان باور کرد/ لاله تقیان………… 62
– پرویز خطیبی نابغه تئاتر ایران/ پیمان شیخی ……………….. 63
– معرفی یک نمایشنامه نویس/ به مناسبت نودمین سال خاموشی
ولادیمیر مایاکوفسکی/ منصور خلج…………………………………. 68
– تئاتر سنتی هند| سیر تکامل اندیشه دینی وِدا/ آبتین جاوید…………………… 71
– دعوت به مراسم قهوه درساعت پنج صبح!/ تأملی نه چندان بلند
درخوانش شعر لورکا وسه گانه هایش)بخش دوم(/ محمدرضا آریانفر……….. 74
– بررسی جایگاه متافیزیک در تئاتر آنتونن آرتو با تمرکز بر تئاتر
فیزیکال و بدون کلام “یاسر خاسب”/ آرزو برادران ابراهیمی……….. 85
– مصاحبه با کلبر والیم بازیگر و کارگردان تئاتر شهر کلن/ اجازه ندارم
بیش از این نزدیک شوم، اما می خواهم نزدیک شوم!/ سولماز غلامی.. 91
یادداشت/ سیاوشی که من می شناسم/ نصرالله قادری……………… 96
گفت و گو با سیاوش طهمورث/ انتخاب شدم كه تئاتر کار کنم!/
مرجان سمندری……………………………………….. 98
نگاه ویژه: تئاتر آپارتمانی
نقد و تحلیل نمایشنامه
مقاله
نکوداشت
کتا بگذاری: تازه های انتشارات………………………………………………………………………. 106

 

6,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند