جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 242

ابتدای سخن/ تئاتر و ایستادن روی میدان مین!/ نصرالله قادری ……………5
توسعه تئاتر در مدار خبر ……………10
گزارش برگزاری سه نشست نخست “سه شنبه های پژوهشی تئاتر”/ سه شنبه های پژوهشی تئاتر/ سید جواد روشن ……………13
نیم نگاه / محبوبه صادقی ……………18
گفت و گو:
گفت و گو با حمیدرضا نعیمی/ گپ و گفتي ميان دو فنجان چاي/ نصرالله قادری ……………22
نگاه ویژه: نمایشنامه نویس
نوشتن/ دکتر غالمحسین دولت آبادی ……………32
نماي ِش ديني مشهد در يك مكث/ نمایش های دینی چهاردهه از دیدگاه نمایشنامه نویس/ سعید تشکری ……………33
روایت فراموش شدگان/ رضا گشتاسب ……………37
کهن جامه خویش/ علی رضایی ……………39
مواد الزم برای نمایشنامه نویس شدن/ نینا موریسن / معین محب علیان ……………43
چرا نان نمایشنامه هنوز سر سفرهی ما نیامده است!؟/ لیلی عاج ……………45
نمایشنامه نویسان باید مزایا و منافع آموزش دادن را بدانند/ فین کندی/ سمیه یعقوبی ……………49
نمایشنامه، خالقیت، و جامعه گشودن “برای بازگشت از عدم”/ سونی اودودو/ آبتین جاوید ……………51
ِ اهمیت ناکامی: چرا نمایشنامه نویس باید با عدم استقبال مواجه شود/ استیو واترز/ پگاه صمدزاده ……………58
گفت و گو با دیرده کیناهان / نمایشنامه نویس شدن شبیه چه چیزی است؟/ رکسانا طالبی ……………60
گفتوگو با ابوتراب خسروی / نوشتن حق هرکسی است که بخواهد بنویسد/ مرجان سمندری ……………62
نقد تئاتر:
نقد نمایش”رگ”/ یادآوری حماسه ی بزرگ گروهی کوچک /عبدالرضا فریدزاده ……………67
نقد نمایش “مغازه خودکشی”/شوکران شیرین /دکتر شهرام خرازی ها ……………72
نقد نمایش ” کریملوژی”/ مواجهه خالقانه کارگردان با اشیاء/ هومن نجفیان ……………75
درباره نمایش “النچر پنج”/بارور ساختن باورهای روشنابخش یا پرهیز از خشونت/ رضا آشفته ……………79
یادداشتی بر نمایش”مرغ دریایی من”/ به مناسبت اجرای مرغ دریایی من/ منصور خلج ……………84
نقد نمایش “حال همه ما خوب است”/ حال همه ما خوب است/ داود خیری ……………87
برگی از گذشته/ نقدی بر نمایش شلویک در جنگ جهانی دوم/ هوشنگ حسامی ……………89
معزدیوان فکری، هنرمند موثر در ایجاد تئاتر مدرن ایران/ پیمان شیخی ……………91
مقاله
معرفی یک نمایشنامه نویس/ معرفی جیسون میلر/ حامد صحت ……………100
نکوداشت
مروری کوتاه بر فعالیت های پروفسور احمد كاميابي مسك، دکتر دتا ……………104
یادداشت/ نقشي از مهر…/ دکتر مصطفی مختاباد ……………113
ُ یادداشت/از اینجا تا به بیرجند سه گداره!/ ناصر حبیبیان ……………115
گفتگو با پروفسور احمد كاميابي مسك، دکتر دتا/ در جستجوی دوست!/ مرجان سمندری ……………117
کتابگذاری : تازه های انتشارات……………129

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند