جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 239

ابتدای سخن/تئاتر و تعقل سقراطی در هم نشینی دیونیزوسی!/ نصرالله قادری ……………5
نیم نگاه / محبوبه صادقی ……………9
گفت و گو:
پری زادی در باغ عرفان!/ نصرالله قادری ……………11
پری صابری، پیشگام و نوآور ……………13
گفت و گو با بانو پری صابری/ تئاتر را روی پیشانی من نوشته اند/ مرجان سمندری ……………15
نگاه ویژه: شیوه های نوین اجرایی
ُ ُ دماکوآ/ آبتین جاوید ……………22
آیا تئاتر تحت تاثیر رسانه ای جدید است؟/ داگمار پ
ِ بدن همچون رسانه، در مقایسه ی نظریه و فناوری در تئاتر/ دوروتا سایج ُ فسکا و دوروتا سسنووسکا/ پگاه صمدزاده ……………27
هنر پست مدرن و اجرا/ سیمون شپرد و مایک والیس/ مهرنوش نصوری ……………32
تئاتر در عصر دیجیتال: فصل مالقات تکنولوژی و هنر/ ماریا تاجتاکووا/ آبتین جاوید ……………40
پشت پرده تئاتر؛ چگونه رسانه های دیجیتال موجب تغییر شکل تئاتر می شوند؟/ کاریج تامپسون و تد بونیفیس/ سمیه یعقوبی ……………46
گفتوگو با دکتر محمودرضا رحیمی/نبود فلسفه در تئاتر/ مرجان سمندری ……………62
گفت و گو با علی شمس/ تکنولوژی و تئاتر/ نگین کهن ……………70
نقد تئاتر:
نقد نمایش»نان«/کم آوردن اندیشه در برابر فرم/ عبدالرضا فریدزاده ……………75
نقد نمایش » به وقت پازولینی«/ بوسه های شیرین شالق /دکتر شهرام خرازی ها ……………80
نقد نمایش» کمیته نان«/ تراژدی وارد بر زبان یا زمانی برای آشتی / رضا آشفته ……………83
نقد نمایش » چشم به راه میرغضب «/ چشم به راه گودو/ هومن نجفیان ……………87
نقد نمایش »ماربازی«/ آسیب شناسی یک رابطه/ سعید محبی ……………91
برگی از گذشته/ درباره نقاط قوت و ضعف نمایش »آی با کاله، آی بی کاله«/ نجف دریابندری ……………93
رفیع حالتی، هنرمندی دانشمند و محترم در نزد دوست و دشمن بود/ پیمان شیخی ……………96
مقاله
معرفی یک نمایشنامه نویس/ آرتور کوپیت/ منصور خلج ……………102
تئاتر سنتی هند/ ادیسی/ آبتین جاوید ……………104
نکوداشت
مروری کوتاه بر فعالیت های هنری بانو افسر اسدی ……………110
یادداشت/ بانوی هنرمند ……………111
گفت و گو با بانو افسر اسدی/ همه چیز کمکم رنگ باخت/ مرجان سمندری ……………112
کتابگذاری : تازه های انتشارات……………1

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند