جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 237

یادداشت مدیر مسئول / تئاتر، میراث شکوهمند انسانی / شهرام کرمی……………۳
ابتدای سخن/ ضرورت ادراک معصومیت ذات تئاتر!/ نصرالله قادری……………4
نیم نگاه / محبوبه صادقی……………7
گزارش نشست های آسیب شناسی جشنواره تئاتر فجر/ درجهت ارتقای تئاتر……………10
گفت و گو:
گفت و گو با علیرضا کوشک جاللی/ دردها و عشق ها…/مرجان سمندری ……………17
گفت و گو با بهناز نازی/ تغییر کار سختی است…/ مرجان سمندری……………22
نگاه ویژه: دراماتورژی
َن هیسفیلد/ فاطمه صمدزاده……………26
دراماتورژی بدون دراماتورژ/آدری
ِ بهانـه هایـی بـرای یـک دراماتـورژی نوظهـور/ بازفهـم الگوهـای مولـف بـودن در اجراهـای متن-محـور/ فیلیپـو رومانِلـو/
فاطمه صمــدزاده……………29
روح پرسشگرانه، دراماتورژی/ کاتلین ترنسی / سمیه یعقوبی……………35
گفتوگو با پرفسور احمد کامیابی مسک/ دراماتورژ، ادیبی در کنار کارگردان!/ مرجان سمندری……………42
گفت و گو با دکتر غالمحسین دولت آبادی/ دراماتورژ مغز متفکر تئاتر است!/ مرجان سمندری……………47
نقد تئاتر:
نقد نمایش» داستان های پزشک محبوب من«/ حکایت از خود گذشتن/ عبدالرضا فریدزاده……………54
نقد نمایش » قاسم آباد« / سمفونی ناکوک مردگان/ دکتر شهرام خرازی ها……………57
نقد نمایش»راز نقل آخر«/ رازهای نمایش ایرانی/ هومن نجفیان……………60
نقد نمایش »بیوه سیاه، بیوه سفید« خسته از جفای زمانه/ سعید محبی……………62
نقد نمایش فیزیکال »استتار«/ کشته شدن یا مردن برای کدامین تفکر؟!/ سولماز غالمی……………64
مقاله
اقتباس در تئاتر کودک/ منصور خلج……………67
چه موقع نمایشنامه درام نیست؟ /دیوید بارنت/نیوشا ستاری……………70
نکوداشت
مروری کوتاه بر فعالیت های امیرخانی……………80
یادداشت/ انتظار میان دو خط موازی!/ نصراهلل قادری……………81
یادداشت/ مردی از قبیله پراحساس ترین و عاشق ترین ها/ امیررضا وزیری……………83
گفت و گو باهنرمند فرهیخته محمدرضا امیرخانی!/ زندگی جاریست…/ مرجان سمندری……………84
کتابگذاری : تازه های انتشارات……………90

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند