جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره های 234 – 235

ابتدای سخن/تئاتر، آی تئاتر، کی ز ره میرسد رستخیز؟ / نصرالله قادری ……………۳
عیدانه ……………9
در فراق یاران / تاب تو را که برگرفت… ……………23
نیم نگاه / خواهان تحرک و پویایی / محبوبه صادقی ……………31
گفت و گو:
گفتوگو با آندرانیک خچومیان / من عاشق تئاتر هستم… / نگین کهن ……………33
گفتوگو با جواد انصافی / تالشهایی که به سرانجام رسید… / مرجان سمندری ……………38
گفتوگو با مرشد محسن میرزاعلی / نقالی ابزاری برای رشد و بالندگی / فروغ آبساالن ……………45
نگاه ویژه: تئاتر و فلسفه
فلسفه و تئاتر: دروغهای در گنجه افلاطون / پل مونگان / سمیه یعقوبی ……………52
تئاتر و فلسفه / تام استرن / معین محبعلیان ……………55
نیچه، ماسک و مسئله بازیگر / تام استرن / فاطمه صمدزاده ……………59
تئاتر: فلسفه، تئوری و نقد ادبی / نوئل کرول و سالی بانز / مریم رها ……………68
مروری بر کتاب درام ایدههای مارتین پوکنر: محرکهای افالطونی در تئاتر و فلسفه / مارکس وسندورف / مریم رها ……………73
مصاحبه ای با پروفسور مارتین پوکنر / تئاتر، فلسفه، ادبیات: زمینه ای برای کشمکش / اِیلم اِژدر / یاسمن طالبی ……………76
گفتوگو با دکتر یدالله آقاعباسی / فقر فلسفه افتخاری ندارد / مرجان سمندری ……………79
نقد تئاتر:
ِ نقد نمایش »پابرهنه، لخت، قلبی در مشت« / روایت ِ یک تن، روایت بسیارها / عبدالرضا فریدزاده ……………83
نقد نمایش »تابستان« / سونامی سکوت / دکتر شهرام خرازیها ……………86
نقد نمایش »موی سیاه خرس زخمی« / شبیه هملت یا اثری آخرالزمانی / رضا آشفته ……………92
نقد نمایش »هفت خواب« / تصویری نو اززن پوش درنمایش ایرانی / هومن نجفیان ……………95
نقد نمایش »سلول« / دور همی دالتونها / سعید محبی ……………97
نقد و بررسی مجموعه نمایشنامه »از یک تا ده دقیقه نمایش« / کوتاه و گویا… / عبدالرضا فریدزاده ……………99
معرفی نمایشنامهنویس / استفان کارام / فاطمه خسروی ……………102
معرفی نمایشنامهنویس / لین ناتیج / فاطمه خسروی ……………103
برگی از گذشته / »از پشت شیشه های« غمانگیز / بهرام بیضایی ……………104
مقاله:
تئاتر ایران بعد از انقلاب اسلامی / دکتر مهرداد رایانی مخصوص ……………105
مطالعه ی نقش ماهنامه ی نمایش در شکلگیری رویکرد انتقادی در تئاتر ایران )1394 تا 1397ش.( / غالمحسین دولت آبادی ……………120
بررسی تطبیقی نمایشنامه ی اژدهاک، نوشته ی بیضایی و پرومته در بند، اثر اِشیل، براساس ریختارهای نمایشی / الدن شیرمرد ……………138
نکوداشت
مروری کوتاه بر فعالیتهای مهندس فریدون علیاری ……………143
ّ یادداشت / استادی متشخ َ ص، با منشی واال / عبدالرضا فریدزاده ……………145
گفتوگو با مهندس فریدون علیاری / دوست داشتیم تئاتر کار کنیم / مرجان سمندری ……………147
مروری کوتاه بر فعالیتهای استاد منصور خلج ……………156
یادداشتی کوتاه… / سخنی درباب جایگاه تئاتر کودک… ……………157
یادداشت / مرحبا بر این دل… / عزتاهلل مهرآوران ……………158
از استاد خلج بگویم… / المیراپارسا ……………158
گفتوگو با استاد منصور خلج / در فقر منبع به سر مي برديم / مرجان سمندری ……………159
کتابگذاری: تازه های انتشارات نمایش ……………167

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند