جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 229

ابتدای سخن/خردورزی، خردستیزی و جهان تئاترما!/ نصرالله قادری ……………۳
نیم نگاه / محبوبه صادقی ……………۷
گفت و گو:
گفت و گو با آناهیتا غنی زاده/ باید به مخاطب احترام گذاشت/ نگین کهن …………… ۹
گفت و گو با رضا بهرامی/ تئاتر را از دل تئاتر ياد گرفته ام…/ فروغ آبسالان …………… ۱۶
نگاه ویژه: تئاتر در دوران رکود اقتصادی
مراحل انتقادی/ ساواش پاتسالیداس/ سمیه یعقوبی …………… ۲۳
دلایلی برای خوشحال بودن )انگلستان(/یان هربرت/ فاطمه خسروی …………… ۲۴
کمدی به پایان رسید: تضعیف تئاتر مستقل مجارستان/ تاماس جسای/ سمیه یعقوبی …………… ۲۶
در اسکاتلند: پیروزی مقابل ایدئولوژی “صنایع خالق” )اسکاتلند(/ مارک براون/ فاطمه خسروی …………… ۳۰
ِ ِریر/ افاطمه صمد زاده …………… ۳۴
تئاتر و بحران در آرژانتین: خشم و هیاهو)آرژانتین(/حلیما طاهان ف
گفت و گو با مهرداد رایانی مخصوص/ مشروعیت را از صنف بخواهیم/ مرجان سمندری …………… ۳۷
نقد تئاتر:
نقد نمایش”عند از مطالبه” عبدالرضا فریدزاده/ بازشناسی اضمحالل اخلاقی …………… ۴۵
نقد نمایش “آوانتاژ” / داستان یک شهر/ مهدی نصیری …………… ۴۸
نقد نمایش” از خط زرد فاصله بگیرید”/ ریکاوری در سیاهچال مترو!/ دکتر شهرام خرازی ها …………… ۵۰
نقد نمايش “بي تابستان”/ شیرینی دوست داشتن یا نقدی بر بی اعتمادی آدمها/ رضا آشفته …………… ۵۲
نقد نمایش “مسجدسلیمان”/ تاریخ نمادین سرزمین ما…/ آرش آذرپناه …………… ۵۸
نقد کتاب:
سخنی چند دربارهی فهرست واتیکان و ترجمهی حاضر/ امیرکاووس بالازاده …………… ۵۹
مقاله آزاد:
تئاثیر ادبیات مکتوب کودک و نوجوان بر تئاتر تعلیمی/ احمد بیگلریان …………… ۶۱
مولتی مدیا فضایی برای تعامل انسان و تکنولوژی در تئاتر پست مدرن/ غلامحسن شمس …………… ۶۶
ظهور موج جدید نمایشنامه نویسان سیاسی/ لیدیا آدتانجی/ شیرین میرزا نژاد …………… ۷۲
نکوداشت
مروری بر فعالیت های الله قلی نظری …………… ۷۷
یادداشت/ اینجا چراغی روشن است/ یدالله وفاداری …………… ۷۹
گفت و گو با الله قلی نظری/ باز هم به تئاتر فکر می کنم…/ مرجان سمندری …………… ۸۲
کتابگذاری : تازه های انتشارات …………… ۸

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند