جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 224

ورودیه
4…پیام روز جهانى تئاتر/ بحران امروز تئاتر فرم نیست، بلکه بحران
محتواست/ رام گوپال باجاج
5 …پیام روز جهانى تئاتر/ نقش ما در دنیاى امروزبازتاب هویت ماست/
جمشیدمشایخى
6 …پیام روز جهانى تئاتر/ اتحاد و همدلى/ اصغرهمت
7 …درفراق یاران/مرورى بر زندگى و آثار هوشنگ آزادىور
10… …وقلب مان نمى تواند باورکند!
13 …گزارش مراسم یادبود مهرداد ابروان
16 …نیم نگاه/ محبوبه صادقى
18 …اخلاق دربازیگرى/ اخلاقگرا یا همان مسئولیت پذیر
گفت وگو:
20 …گفت وگو با ایرج راد/ سرانجام بعد از دوازده سال انتظار…/ مرجان
سمندرى
23 …گفت وگو باکهبد تاراج/ به دنبال فکرهاىفکر نشده بودم/ مرجان
سمندرى
28 …گفت و گو با ترانه کوهستانى/ نیامده بودم که پشت صحنه بمانم/
مرجان سمندرى
نقدتئاتر
32 …نقدنمایش”نحس” / عشق مىماند/ عبدالرضا فریدزاده
34 …نقد نمایش “هملت و دن کیشوت”/ برزخ هولناك یا آنچه باید
گروتسک نامیده شود/ رضا آشفته
38 …نقدنمایش”دیابولیک”/ شکسپیر در داجسیتى!/ شهرام خرازىها
40 …نقدنمایش”سانتىمتر” /فرمالیسم معناگراوایرانى/ هومن نجفیان/
43 …نقد نمایش”دیور”/ وقتى از نمایش تعاملى حرف مىزنیم از چه
حرفم ىزنیم؟/ آزاده فخرى
45 ….نقد نمایش “جعفرخان از فرنگ برگشته”/ از حال بد به حال خوب/
سعیدمحبى
مقاله آزاد
47 …مقدمه اى بر کتابشناسى تئاتر کودك و نوجوان/ حسین فدایى
حسین
49 …کارخانه بازیافتتئاتر(کا.با.تئا)/ صبرىذکرى
55…معناى تئاتر/ رضا شیرمرز
61 …آئین وتئاتر/احمد بیگلریان
64 …جایگاه شعر و شاعرى در نمایشنامه هاى عبدالرضا فریدزاده/
محمدرضاروزبهانى
70 …تئاتر ً دقیقابه چه درد مىخورد؟!/ سامى صالح ثابت
نکوداشت
74 …بیوگرافى هوشنگ معتمدى/پیرتئاترکردستان
75 …گفتوگوبااستادهوشنگ معتمدى/ شوروشوقى که هرگزخاموش
نمىشود/نگین کهن
کتابگذارى:
76 …تازه هاىانتشارات سازمان مطالعه وتدوین (سمت)

5,000 تومان

شناسه محصول: نامعلوم دسته: برچسب:
نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند