جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 223-222

• ورودیه
3… ابتداى سخن/ باد بهاران وزید، عشق غم نو خرید!/ نصرالله قادرى
7… در فراق یاران/ چه مهمانان بی دردسرى هستند مردگان…
13 … عیدانه
25 … روى خط خبر
28 … نیم نگاه / محبوبه صادقى
• گزارش
30 … اخلاق در بازیگرى / نمادى از مفاهیم اخلاقى
32 … کار تئاتر پرسش ایجادکردن است/ فرامرز طالبى
39 … گزارشى از تور تابستانى شکسپیر در پارك مونتریالف/ فاطمه
صمدزاده
• گف ت وگو
41 … گف ت وگو با ادنا زینلیان/ تدریس براى من عبادت است/ مرجان
سمندرى
• نگاه ویژه : مراسم آئینى در تئاتر
مقاله
46 … ظرفیت هاى دراماتیکِ اشخاص اسطور هاى و موجودات وَهمى در
فرهنگ و آیین هاى لرى/ عبدالرضا فریدزاده
53 … نگاهى گذرا به خرده نمایشها در هرمزگان / على رضایى
62 … آئین عروس اجاق / احمد بیگلریان
65 … بازى و آئین و نمایش و…/ هوشنگ جاوید
گف توگو
67 … گفت و گو با حسین صفى/ آستین صداقت بالا بزنیم/ مرجان سمندرى
• نقد تئاتر
75 … نقد نمایش” در نیومده”/ نمایشى که “درنیامده” است!/ عبدالرضا
فریدزاده
78 … نقد نمایش “پهلوان”/ رمزگشایى از افسون بانوان و مفهوم پهلوانى
/ رضا آشفته
81 … نقد نمایش” ماراساد”/ آناتومى انقلاب/ شهرام خرازى ها
83 … نقد نمایش”کارد، ترنج، زلیخا”/ لکنتِ زبانِ روح / هومن نجفیان
• مقاله آزاد
86 … آینده شعر فارسى از نظر ظرفی تهاى نمایشى/ همایون على آبادى
94 … بررسی تطبیقی”پرفرمنس” با نمایش”شَوبَزي” وآئین هاي
شادی آور بومی و محلی خراسان جنوبی/حسین عباس زاده
887 نمایشى از خاطرات افزوده شده/ دکتر مهناز اسماعیلى …100
• نکوداشت
103 … بیوگرافى هایده حائرى
106 … یادداشت/ تو گنگ خواب دیده و عالم تمام کر!/ نصرالله قادرى
108 … گفت و گو با بانو هایده حائرى/ جانا سخن از…/ مرجان سمندرى
113 … بیوگرافى محسن خسروى
114 … یادداشت / یک عمر روى صحنه/ احمد صابرطحان
116 … گفت وگو با استاد محسن خسروى/ کمترین تاوان عشق/ مرجان
سمندرى
کتاب گذارى
118 … تازه هاى انتشارات نمایش
120 … انتهاى سخن/ چونکه اسرارت نهان در دل شود/ نصرالله قادرى

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند