جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 221

• ورودیه
3… ابتداى سخن/ آقاى وزیر علوم، تحقیقات و فناورى؛ آموزش تئاتر را
دریابید/ نصرالله قادرى
5… روى خط خبر
7… نیم نگاه / دلم براى کلمه ها مى گیرد/ مریم رودبارانى
9… اخلاق در بازیگرى/تئاتر یک فعالیت جمعى است
11 … گزارشى از دهمین جشنوار هى کُندِنز: اکتبر 2017 – بلگراد/ فاطمه
صمدزاده
گف ت وگو
14 … گفت وگو با بهروز غریب پور/ خواب در پرده حریر/ سمندرى
18 … گفت وگو با مسعود سعیدپور/ طنین تجربیات شگرف/ محمد جواد
عبدیان
• نگاه ویژه : تئاتر و تحصیلات تکمیلى
مقاله
22 … وضعیت بى حاصلى تحصیلات تکمیلى در تئاتر/ نیما جهان بین
24 … نسبت هنر، معرفت و علم در آکادمى/ نصرالله قادرى
28 … آیا تروما همان ضربه است؟/ سعید تشکرى
30 … پرفورمنس وتوسعه: بازتاب هایى از روابط تئاتر، انجمن ها و
تغییرات اجتماعى/ دان فریدمن/ معین محب علیان
گف توگو
32 … گفت وگو با مهرداد رایانى مخصوص/ آ نقدر ماجرا را تلخ نم ىبینم…/
مرجان سمندرى
• نقد تئاتر
گذارى بر اعماق/ عبدالرضا فریدزاده /« لاسارو » 37 … نقد نمایش
نشاید که نامت نهند آدمى/ /« اپراى عروسکى سعدى » 40 … نقد نمایش
رضا آشفته
فروید در اتاق ورونیکا!؟/ شهرام خرازى ها / «%100» 46 … نقد نمایش
در عوارض عشق/ وحید عمرانى /« نگو نیست بگو نمى بینم » 48 … نقد نمایش
نمایش ناخودآگاه عمومى/ آزاده فخرى /« نفر دوم » 50 … نقد نمایش
در کوچه هاى طربناك شهر /« طرب نامه شهر خیال » 52 … نقد نمایش
خیال/ بهنام حبیبى
فیش آباد! این همه قشنگ «؟ اصلاً به من چه » / 53 … نقد نمایش فیش آباد
بود/ هومن نجفیان
• مقاله آزاد
57 … تئاتر براى آموزش کودکان در فضاهاى بیرونى/حسین فدایى
حسین
65 … درباره ى هنر عروسکى/ ایرج محمدى
68 … تئاتر خصوصى و نقش حمایتى دولت، هنرمندان و تماشاگران/
مهدى نصیرى
• نکوداشت
74 … مرورى بر فعالیت هاى هنرى بانو ناهید مسلمى
75 … یادداشت / زیباترین حس زندگى من/ شیدا خلیق
76 … گفت وگو با بانو ناهید مسلمى/ دوست دارم خودم باشم
کتاب گذارى
80 … تازه هاى انتشارات
82 … انتهاى سخن/ مدرك گرایى: دانشجوى بى تفاوت و بى قرار/ مهدى
نصیرى

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند