جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 218

• ورودیه
3… ابتداى سخن/ مقام هنرمند و خلق هنر در “فیض احدیت” / نصرالله
قادرى
5… روى خط خبر
10 … نیم نگاه / محبوبه صادقى
گزارش
12 … گزارش اخلاق در بازیگرى/ اخلاق تنها راه رستگارى
گفت و گو
14 … گفت و گو باآرش رادى فرزند زنده یاد استاد اکبر رادى/ شوریده اى که
خودش را در پیشگاه تئاتر قربانى کرد/مرجان سمندرى
17 … گفت و گو بارضا مهدى زاده/ من رضا مهدى زاده هستم؛ طراح
صحنه/ مرجان سمندرى
• نگاه ویژه : آموزش
مقاله
24 … تاثیر متقابل نمایش و دانش/ دکتر یدالله آقاعباسى
27 … درام همچون رسانه ى آموزشى/ بتى جین واگنر/ فدایى حسین
(بخش اول)
34 … میانجى گرى در تئاتر و نمایش: تعریف ها، ادرا ك ها و ارتباط هاى
میانى/ چییل کاتنبلت/ محب علیان
37 … هوش هیجانى و تئاتر پداگوژیک(تعلیمى – تربیتى)/ ندا شاهانى
48 … ضرورت بهر ه گیرى از نمایش خلاق براى آموزش آموزه هاى
اخلاقى و مذهبى به کودکان پیش دبستان/ بهاره رسولى و عرفان پهلوانى
گف توگو
51 … گفت و گو با دکتر رحمت امینى/ پدیده تئاتر در کشورمان روز آمد
نیست/ نگین کهن
• نقد تئاتر
56 … نقد نمایش” چه کسى سهراب را کشت؟”/ قصّه اى با ابهام هاى پیاپى/
عبدالرضا فریدزاده
60 … نقد نمایش “صعود مقاومت پذیر آقاى م.ر.حساس” / لذت درك اجرا!/
نصرالله قادرى
64 … نقد نمایش” نمى تونیم راجع بهش حرف بزنیم” / چیزهایى هست که
نمى دانى/ شهرام خراز ى ها
67 … نقد نمایش “هفت عصر هفتم پاییز” / جهان آرا این جاست/ هومن
نجفیان
68 … نقد نمایش “خروسى که مى خواست شب را ببیند” / یک پرسش
بنیادین و درك فانتزى/ رضا آشفته
• مقاله آزاد
70 … وظایف و خصوصیات کارگردان در تئاتر عروسکى/ ایرج محمدى
78 … فلسفه، تئاتر و محاکات و اخلاق/ على منصورى
82 … واقعیت انجام دادن، تکنیک مایزنر و تربیت بازیگر انگلیس/
دیوید شیرلى/ معین محب علیان
• نکوداشت
85 … بیوگرافى استاد
87 … یادداشت/ فرامرز طالبى، نویسنده اى اصیل و خلاق/ قطب الدین
صادقى
89 … گفت و گو با استاد فرامرز طالبى/ در تهران تمام شده بودم…/ مرجان
سمندرى
96 … کتا ب گذارى : تاز ه هاى نشر
98 … انتهاى سخن/ درخشش شکوه ماننده صاعقه است!/ نصرالله قادرى

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند