جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 217

• ورودیه
3… ابتداى سخن/ شاخه ى زرین تئاتر و ستیز با بدل ها!/ نصرالله قادرى
6… روى خط خبر
9… نیم نگاه / محبوبه صادقى
گزارش
12 … گزارش اخلاق در بازیگرى
14 …. گزارش نمایشگاه عکس رادى
16 … گزارش سمینارتئاتر آیینى سنتى/ آیین میرنوروزى ثبت شد
17 … گزارش جشنواره تئاتر آیینى سنتى/ روزى روزگارى نمایش
شادى آور/ احسان زیور عالم
19 … گزارش جشنواره تئاتر مریوان/ همگرایى و هم افزایى در تئاتر
مریوان
گفت و گو
22 …گفت و گو با امیر نصیربیگى /هنرمندان مرزبانان اندیشه و تفکر/
مرجان سمندرى
26 … گفت و گو با ایوب آقاخانى/ سفارشی از ایوب آقاخانی به خودش/
مرجان سمندرى
• نگاه ویژه : تئاتر و ترجمه
مقاله
31 … تفاوت زبان نخستین نمایشنامه هاى ترجمه شده با نمایشنامه هاى
ترجمه شده معاصر در ایران/ المیرا سلیمانى راد/ على خرازى فر/ مسعود
خوش سلیقه
39 … آسیب شناسى ترجمه در متون نمایشى/ سوزان باسنت/ حسن
شمس
42 … ترجمه و بالانویس ها در راستاى نگاهى انضمامى به ترجمه تئاتر
/ یووان گریسل/ معین محب علیان
گف توگو
46 … گفت و گو با دکتر یدالله آقاعباسى/ انتقال مطلب و ایجاد تاثیر مشابه
در زبان مقصد با حفظ وفاداري / مرجان سمندرى
• نقد تئاتر
وارد بازى شو/ مهدى نصیرى /« خداحافظ » 50 … نقد نمایش
کُلاژى چشم نواز / عبدالرضا فریدزاده /« دیدار » 52 …نقد نمایش
رضا آشفته /« نامه هاى عاشقانه از خاورمیانه » 53 … نقد نمایش
من تمشکى نچیدم /« زبان تمشک هاى وحشى » 55 … نقد نمایش
/ هومن نجفیان
ویت کن گهاى خانه نشین!/ /« شرقى غمگین » 56 ….نقد نمایش
شهرام خراز ى ها
کدام خان بابا، کدام /« شیرهاى خان بابا سلطان » 58 …. نقد نمایش
سلطنت؟/ آزاده فخرى
60 ….در جهان نقد/ گودوى بکت در بازسازى ایرانى، مسخره شده است/
محمد شب زنده دار
• مقاله آزاد:
61 …شکسپیر و شاو رو در رو/ داوود دانشور
64 …تئاتر داستان نمى گوید/ هولگر سى مِى/ فاطمه صمدزاده
67 …تئاتر، آئینه نادیدنى هاى من/ کاترین کارین/ مژگان لطفیان
• نکوداشت
71 …زندگى نوشت استاد محمدرضا آریا ن فر/ هرگز فکر نم ىکردم…
72 … دلنوشته
73 …یادداشت/تصویرهاى بریده بریده/ فرامرز طالبى
75 …گفت و گو با استاد محمدرضا آریان فر/ دُریاب این خیزابِ طوفانى!؟/
مرجان سمندرى
• کتاب گذارى :
80 … معرفى تاز ه هاى انتشارات
82 … انتهاى سخن/چرا تئاتر کار م ىکنیم؟/ نصرالله قادرى

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند