جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 216

• ورودیه
3…از خود بیگانگى و گیتى تئاتر/ نصرالله قادرى
7… روى خط خبرها
12 … نیم نگاه/ محبوبه صادقی
•گزارش
14 … گزارش اخلاق در بازیگرى/ بازیگر باید اخلاق مدار و متعهد باشد
16 … درباره دوازدهمین جشنواره سراسرى تئاتر رضوى / مسیرى رو به
راه روشن
•گف ت وگو
20 … گفت وگو با دکتر فرهاد مهند س پور/ ملاقات تاز ه اى با تئاتر/ مرجان
سمندرى
•نگاه ویژه: تئاتر فیزیکال
• مقاله
25 … تئاتر فیزیکال و شاعرانگى فضایى ژك لکوك/ معین محب علیان
27 … متن و ویژگى هاى فیزیکى/ سیمون مورى و ژان کیف/ ناتاشا محر م زاده
38 … حرکات موزون و تمرین هاى عملى آن در تئاتر فیزیکال/ جکى
اسنو/ معین محب علیان
•گفت وگو
44 … گفت وگو با یاسر خاسب/ درگیر اسم ها نشویم/ مرجان سمندرى
• نقد تئاتر
47 … نقد نمایش”خسیس”/ نمایش مفرح مردمى/ عبدالرضا فریدزاده
50 … نقد نمایش “اپراى عروسکى خیام”/ افسون زیباى فانوس خیال/ رضا
آشفته
53 … نقد نمایش “بنگاه تئاترال”/ سفر به اعماق زمین/ سعید محبى
55 … نقد نمایش “اعتراف”/ اعترافات ذهن خطرناك من/ شهرام خراز ى ها
57 … نقد نمایش “رویاى ماه”/ وقتى با زندگى در نبردى، نمى توانى خوش
بینانه بنگرى!/ نوشین مهران و ابوالقاسم نجارى
59 … نقد نمایش “ناتمام”/ روایت هزار زن/ مهدى نصیرى
61 … نقد “نمایشنامه خوانى پاریس”/ مى بینیم که زمانه میل به ادبار دارد!/
استاد امین فقیرى
62 … در جهان نقد/یک اجراى تغزلى آیینى/ علیرضا رضایى
64 …. در جهان نقد/ رستم را پشت میکروفون نمى توان باور کرد/ لاله
تقیان
• مقاله
65 … دو نوع نقد تئاتر/ برنار دورت/ سمیه کى ماسى
68 … تاملى بر کودك و کودکى در تئاتر کودك و نوجوان تایوان/ ین رن
تساى/ حسین فدایى حسین
74 … تئاتر در مدارس روسیه/ سرگى کازارنوفسکى/ مرضیه موسوى
• در گستره تئاتر جهان: الجزایر
77 … تئاتر الجزایر/ رضا شیرمرز
84 … تئاتر سیاسى در الجزایر/ دکتر قطب الدین صادقى
93 … گفت و گو با ادریس کرکوه/ از فریب تا آگاهى/ مژگان لطفیان
نکوداشت
96 … مرورى بر فعالیت هاى هنرى استاد ایرج محمدى
97 … دلنوشته/ هنر چاشنى زندگیست و عروسک قلب او
100 … یار مهربان عروسک هاى دیار ما/ دکتر مصطفى مختاباد
101 … چراغى روشن در آسمان نمایش عروسکى/ دکتر یدالله وفادارى
102 … گفت وگو با با استاد ایرج محمدى/ ما ماندیم و یک دنیاى عروسکى/
مرجان سمندرى
کتاب گزاري
110 … معرفى تازه هاى کتاب
112 … انتهاى سخن/ جهان تئاتر ما و مباهته!/ نصرالله قادرى

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند