جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 214

• ورودیه
3… آقاى رئیس جمهور! تئاتر، پرومته تئاتر را فراموش نکنید/
نصرالله قادرى
6… روى خط خبرها
10 …نیم نگاه/ محبوبه صادقی
گزارش
12 … گزارش آیین رونمایى از فراخوان و نشست خبرى نخستین
جشنواره هنرهاى نمایشى”چرخ و فلک”/ جشنوار هاى براى رفاقت
نه رقابت/ مرجان سمندرى
• نگاه ویژه: تئاتر سنتى
مقاله
15 … از میان دو انگشت/ بانو لاله تقیان
18 … حقیقت پیدایى “میدان”، “میان” و “دئنا”/ دکتر حمیدرضا
اردلان
20 … نگاهى به زندگى مایل بکتاش/ تعزیه و فلسفه ى آن/ مایل
بکتاش
31 … تکیه دولت آغازگاه نمایش ایران/ دکتر غلامحسین دولت آبادى
گفت و گو
34 … گفت و گو با استاد سیاوش طهمورث/ باید معنى هایمان را یکى
کنیم…/ نگین کهن
• نقد تئاتر
40 … نقدنمایش”مطرب”/ گروه ناهمخوان با اجرا/ عبدالرضا فریدزاده
43 … نقد نمایش “بوفالوى آمریکایى”/ موقعیتى بى راهه اى، اما
نمایشى/ حسن پارسایى
45 … نقد نمایش “رقص روى لیوا نها”/ وقایع نگارى یک قتل/ سعید
محبى
47 … نقد نمایش “سرآشپز پیشنهاد مى کند”/ ساندویچ با سس مغز
فردوسى!/ شهرام خرازى ها
49 … نقد نمایش “وصیت نامه خانم سارا”/ فانتزى مرگ/ وحید عمرانى
51 … نقد نمایش”رزبرنت”/ چکمه هایى که باید پاك کرد/ سولماز غلامى
53 … در جهان نقد/ آدمى در جهان حشر ه ها/ استاد همایون على آبادى
55 … در جهان نقد/ دلاله: شمه اى از اخلاق نو کیسه گان/ استاد
همایون على آبادى
• مقاله
56 … ماسک و تغییر شکل در آیین، کارناوال و نمایش/ الى روزیک/
سمیه کى ماسى
61 …. انسا ن شناسى تئاتر و نمایش/ ویلیام ا. بیمان/ سمیرا سادات
رنجبران طباطبایى و معین محب علیان
65 … گفت و گو با “آلن بدیو”/ تئاتر و فلسفه زوج متخاصم و مکمل/
حسن شمس
• در گستره تئاتر جهان: مجارستان (بخش نخست)
71 … تئاتر مجارستان: ماندگار از گس دگرگونى ها/ لسلو ماگاس/
فاطمه صمدزاده
74 … معرفى چند نمایشنامه نویس از مجارستان/ تالیف و ترجمه:
فاطمه صمدزاده
76 … تئاتر مستقل در مجارستان: دوناپارت بوداپست/ یولیا
پاوویچى/ فاطمه صمدزاده
78 … تئاتر مستقل در مجارستان: بهاى استقلال/ تومش یاسى/
فاطمه صمدزاده
• نکوداشت
81 … مرورى بر فعالیت هاى هنرى استاد محمود هندیانى
82 … دلنوشته اى براى تئاتر…
83 … نکوداشت هنرمند فرهیخته استاد محمود هندیانى/ چه کسى
حال پریشان تو را مى داند؟/ نصرالله قادرى
85 … گفت و گو با استاد محمود هندیانى/ خانه نشین هستم…!!!/
مرجان سمندرى
• کتاب گزاري
91 … معرفى تازه هاى کتاب
93 … انتهاى سخن/ تو که هرگز سخن اهل سخن نشنیدى!/ نصرالله
قادرى

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند