جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 211-210

ورودیه
3… ابتداى سخن/ تجلى باورها و طلیعه ى آیین ها/ مهدى شفیعى
4… نوروزنامه
12 … در فراق یاران/ چه مهمانان بى دردسرى هستند مردگان
16 … به یادکرد/ سرکیسیان و هنر او/ میشا هایراپطیان
18 … گروه تئاتر آرمن/ گابریل تیکیدچیان
21 … آرمانگرایى در انزوا/ دکتر غلامحسین دولت آبادى
23 … روى خط خبرها
27 … نیم نگاه/ محبوبه صادقی
گزارش
29 … اخلاق در بازیگرى/ دفاع از جنبه اخلاقى تئاتر
31 … گزارش جشنواره تئاتر فجر/ جشنوار هاى به وسعت یک کشور/
نگین کهن
36 … گزارش کارگا ههاى آموزشى گروه تئاتر اودین/ مستر کلاس
یوجینو باربا/ حسام کلانترى
گفت و گو
40 … گفت و گو با استاد مازیار بازیاران/ هنوز هم عاشقم/ مرجان سمندرى
44 … گفت و گو با طیبه سیاوشى شاه عنایتى/ا قتصاد فرهنگ، مقوله ا ى تازه
نگاه ویژه: چیشلاك و تئاتر لابراتوآر
مقاله
47 … یادداشت مترجم/ آراز بارسقیان
48 … یادداشت/ مرشدى از خود گذشته…/ پیتر بروك/ آراز بارسقیان
49 … به یاد ریشارد چیشلاك/ فردیناندو تاویانى/ آراز بارسقیان
56 … کارگاهى با ریشارد چیشلاك/ دن رونن/ آراز بارسقیان
60 … نقدى بر آخرین اثر اجرا شده از گرتوفسکى: مکاشفه ى
پیکره ها/ یان کات/ آراز بارسقیان
63 … معدنچیان/ ریشارد چیشلاك/ آراز بارسقیان
65 … جنون بنولیو/ ریشارد چیشلاك/ محمدرضا على اکبرى
گفت و گو
69 … گف توگو با ریشارد چیشلاك/ دویدن براى رسیدن به افق/ نمورزنا
تورزکا/ آراز بارسقیان
نقد تئاتر
شکل گرفتن در لحظه!!!/ آزاده فخرى /« گالیله » 71 … نقد نمایش
مرور تاریخ در خواب/ /« کابوس حضرت اشرف » 73 … نقد نمایش
عبدالرضا فریدزاده
فرار از خطوط قرمز در روایت قصه هاى /« ریحانه » 75 … نقد نمایش
تاریخى/ حمیدرضا قنبرى
شعبده نمایش/ هومن نجفیان / « سیرك سیار » 77 … نقد نمایش
زمینی که آدم را فراموش کار می کند/ /« ترن » 79 … نقد نمایش
سیدجواد روشن
غفلتی از متافیزیک/ رضا آشفته /« کمدى الهى، جلد چهارم » 81 …نقد نمایش
دیالکتیک و دگرگونى/ /« مارکس و کوکاکولا » 83 … نقد نمایش
مهدى نصیرى
عطر خسته نرگس/ سعید محبى /« پنجره شکسته » 85 … نقد نمایش
ترکیب نامتجانس نقد و نمایش/ /« تنها راه ممکن » 87 … نقد نمایش
حسن پارسایى
89 … در جهان نقد/ حسن کچل و غرفه ى بهشت/ اکبر رادى
95 … ناگهان… و جامعه شناسى تئاتر بیمار نوگرایان/ حسن بایرامى
96 … پیک نیک بر صحنه هاى معلق/ فاطمه صمدزاده
97 … نقد نمایش او مرا دوست دارد/ فاطمه صمدزاده
مقاله
98 … خطوط هندسى یک جادو/ هلم کلر/ مژگان لطفیان
106 … صحنه پرداز جادویى/ محمد بابایى
110 … سایه هایى بر فراز ایرلند/ فینتان اتول/ سمیه کى ماسى
در گستره تئاتر جهان: آفریقا
114 … پیشینه تئاتر در آفریقا/ فیلیس هارتنول/ مژگان لطفیان
116 … نمایش در آفریقاى جنوبى/ مریم منظمى اسلامى
118 … ماسک هاى آیینى در آفریقا/ مژگان لطفیان
120 … نسل نوین نویسندگان در آفریقا/ تیرتانکارچاندا/ حسن شمس
نکوداشت
124 … بیوگرافى دکتر تاجبخش فنائیان/ مردى با یک دنیا تجربه
125 … یادداشت/ یادداشتى براى یک دوست صمیمى/ محمودعزیزى
126 … یادداشت/ به بازیگرى ماند این چرخ مست/ محمد ابراهیمیان
128 … گفت وگو با استاد تاجبخش فنائیان / به همین سادگى/ مرجان
سمندرى
کتاب گزاري
137 … معرفى تازه هاى کتاب
138 … انتهاى سخن/ ساقیا آمدن عید مبارك بادت!/ نصرالله قادرى

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند