جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 209

ورودیه
3… ابتداى سخن/ امروز ما از تئاتر چه مى خواهیم/ احمد بیگلریان
4… زندگى نوشت استاد رکن الدین خسروى/ پایان راه در غربت/نگین کهن
6… یادکرد زنده یاد استاد رکن الدین خسروى/ رکن الدین تئاتر ایران
دیده از جهان فرو بست
12 … روى خط خبرها
16 …نیم نگاه/ محبوبه صادقی
گزارش
18 …. اخلاق در بازیگرى/ تئاتر و مسئله اخلاق
همایشى به وسعت /« شهر و شهروندى و تئاتر » 20 … گزارش همایش
یک شهر…/ مرجان سمندرى
گفت و گو
25 … دکتر ادنا زینلیان، هنرمندى ماندگار در عرصه ى طراحى لباس
نمایش، سینما، تلویزیون و مد/ دکتر حسین فرخى
33 … گفت و گو با روح الله مالمیر/ شاید بتوان قد مهایى بهتر و بیشتر
برداشت / نگین کهن
نگاه ویژه: میرهولد و بیومکانیک
مقاله
37 … بیومکانیک از درس گفتارهاى سرگئى آیزنشتاین درباره
آیزنشتاین درباره بیومکانیک وسوالد میرهولد/ دکتر مهدى حامد
سقایان
46 … بیومکانیک میرهولد/ مل گوردون/ بهاره شفیعى سروستانى
53 … در جست و جوى فر مهاى نو(میرهولد)/ شهرام امیدوار
گفت وگو
56 … گفت وگو با دکتر مهدى حامد سقایان/ واسوالد میرهولد: از سیستم
استانیسلاونسکى تا بیومکانیک و تئاتر آینده/ مرجان سمندرى
نقد تئاتر
66 … نقد نمایش دو به دل/ جهانى را به نمایش بگذار/ مهدى نصیرى
68 … نقد نمایش دوران خوش بازنشستگى/ دودى که از کنده بلند
مى شود/ آزاده فخرى
69 … نقد نمایش تیاتر سعدى/ تناقض در موقعیت و شخصیت ها/
عبدالرضا فریدزاده
72 … نقد نمایش هیاهوى بسیار براى هیچ/ هیاهوى بسیار براى هیچ/
همایون على آبادى
74 … نقد نمایش خانه پاکیزه/ وقتى خندیدن شعار و قاعده زندگى
مى شود/ حسن پارسایى
76 … نقد نمایش کلاغ/ وسوسه هاى بى سرو ته/ رضا آشفته
78 … نقد نمایش ریچارد سوم اجرا نمى شود/ عینى کردن مفاهیم درام/
حمید کاکاسلطانى
80 ….در جهان نقد/ نگاهى به اجراى جدید سى زوئه بانسى مرده
است/ جواد ذوالفقارى
81 … یونسکو و نمایشنامه ى درس/ محمود مهدیان
83 … نقد نمایش انقلاب زمستانى/ مراقب غریبه ى صادق باشید/ اورنج
ترى، ریچموند، سرى/ فاطمه صمد زاده
مقاله
84 … تاثیر رو به رشد آموزه هاى تئاتر گروتفسکى در لهستان و
جامعه بین الملل/ کاتلین سیوفى/ معین محب علیان
87 … تحلیل متن (بخش هشتم)/ دیمون کلى/ آراز بارسقیان
در گستره تئاتر جهان: سوئد
92 … گذرى بر پیشینه تئاتر در سوئد/ مایکلب ونجیووانى/ سمیه کى ماسى
96 … آیا مى توان براى تئاتر « شخصیت ملى »قائل شد؟/ اندروهایدن/
مریم منظمى اسلامى
98 … تئاتر کودك در سوئد/ پیاهاس/ مریم منظمى اسلامى
نکوداشت
102 … نوشته اى براى بانوى تئاتر زنجان/ هادى مرزبان
103 … گفت و گو با بانو صدیقه (شکوه) شریف پور/ من عاشق تئاتر بودم
و هستم/ مرجان سمندرى
کتاب گزاري
108 … معرفى تازه هاى کتاب
110 … انتهاى سخن/ شوریدگى عمیق و تئاتر!/ نصرالله قادرى

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند