جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 205

• ورودیه
3… ابتداى سخن/ ماهیت تئاتر و اینکه ما در عصر حاضر از تئاتر
چه مى خواهیم/ على رضایى
5… رشیدى هم خداحافظى کرد
7… آمد، دید و رفت
9… روى خط خبرها
14 … نیم نگاه/ محبوبه صادقی
16 … اخلاق در بازیگرى/ اخلاق تنها راه رستگارى
18 … نگاهى به جشنواره شانزدهم تئاتر عروسکى/ احسان زیورعالم
20 … گزارش خصوصى شدن و حمایت هاى دولتى/ رضا آشفته
• گفت وگو
24 … گفت وگو با ارمغان بهداروند/ ارتباط مستقیم و تعامل دو
سویه/ مرجان سمندرى
• نگاه ویژه: تئاتر و تبلیغات
– مقاله
29 … آژانس تبلیغاتى اسپاتکو شیوه تولد فعالیت تبلیغاتى را در
برادوى نشان مى دهد/ مریم منظمى اسلامى
30 … تاثیر پوستر در جذب مخاطبان تئاتر/ دکتر غلامرضا آذرى و
زهرا ژیانى
37 … مدیریت اقتصادى و تبلیغاتى با رویکردى بر اقتصاد و
تبلیغات در تئاتر کودك و نوجوان/ حسین فدایى حسین
– گفت وگو
44 … گفت وگو با خیام وقار کاشانى/ اتعامل بخش خصوصى و
دولتى/ نگین کهن
49 … گفت وگو با رضا حداد/ تبلیغات یعنى معرفى درست و
خلاقانه ى یک محصول/ علیرضا لطفعلى
• نقد تئاتر
51 …نقد نمایش قصه بخت برگشته/ راه رفتن بر لبه تیغ/ آزاده فخرى
53 … نقد نمایش همسایه آقا/ جهل و خرافه/ رضا آشفته
55 … نقد نمایش پرى/ بازسازى اصیل سنتى/ عبدالرضا فری دزاده
57 … در جهان نقد/ شبى در مجلس پهلوان اکبر/ زنده یاد اکبر رادى
نوئلیا هرناندو- رئال/ مهدى نصیرى /BE 61 … بهترین هاى جشنواره 2015
65 … تئاتر جهان در پایتخت آرژانتین/ جشنواره بین المللى
بوینس آیرس/ آلینا مازافررو/ آى سان نوروزى
• مقاله
68 … گذرى بر سیستم استانیسلاونسکى/ معین محب علیان
72 … بررسى آموزه هاى معاصر (بخش چهارم)/ دیمون کلى/ آراز بارسقیان
• بین الملل
در گستره تئاتر جهان: کره جنوبى
78 … پشتواره نیرومند کارگردانى در خوانش موفق: داستان
زمستان/ سیون یاهر/ شهرام امیدوار
80 … کریوگرفى کر ه اى با الهام از آداب شمنیسم و حرکات
موزون/ یى ژونگ نو/ مهدى نصیرى
84 … کارگردانان آوانگارد در کره/ پرفسور کیم جونگ هیو/ سمیه یعقوبى
87 … نمایش در زمان غناى کمى و تمرک ززدایى/ کیم جونگ هیو/
مریم منظمى اسلامى
• نکوداشت
89 … زندگى نوشت دکتر قطب الدین صادقى
90 … این هنرمند پایان ندارد
91 … مردى زیر برف به انتظار ایستاده است/ مرجان سمندرى
93 …گفت و گو با دکتر قطب الدین صادقى/ هنوز ما زنده و
سرپاایم/ مرجان سمندرى
• کتاب گزاري
103 … معرفى تازه هاى کتاب
… انتهاى سخن/ تئاتر، کرگدنیسم و وظیفه برانژه!/ سردبیر

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند