جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 197

فهرست
وروديه
10 ………………….. ابتدای سخن/ کنشگری، اخلاق حرفه ای، فرصت
طلبی و تئاتر!/ نصرالله قادری
12 ……………………………………………… روی صحنه تئاتر ایران
18 …………………………………………….نيم نگاه/محبوبه صادقي
20 ……………………………………….مخاطبان و ماهنامه نمايش
گفت و گو
22 ………………………….. گفت و گو با ناصرالدین حسن زاده/ عشق به
فرهنگ/ علیرضا لطفعلی
نگاه ويژه: اقتباس در تئاتر
مقاله
27 ………………………… روند “تطبیق کودک با قهرمان داستان” در
نمایشنامه های اقتباسی از ادبیات عامیانه/ منوچهر اکبرلو
31 …….. بررسی رساله ی خلسه، مشهور به خواب نامه، از منابع نمایشی
دوره ی قاجار/ دکتر علی اصغر فهیمی فر- غلامحسین دولت آبادی
38 …………………….. عملکرد روایت در درام و داستان: چند ویژگی
اقتباس دراماتیک از داستان/ مهدی نصیری
گفت و گو
47 …………………………. گفت و گو با دکتر فرشید ابراهیمیان/ می
توانیم صاحب درام ملی شویم/ نگین کهن
نقد تئاتر
51………………….. نقد نمایش”دربارانداز”/ اقتباس: تبدیل یا انتقال / مهدی
نصیری
53 …………………..نقد نمایش “بهمن”/ پارادوکس بازنمایی/ رفیق نصرتی
55 ………………………. نقد نمایش “کابوس هایی در مضرات دخانیات”/
تنباکو در اصل “گیاهی” است!/ آزاده فخری
57 ……………………………. نقد نمایش “جوجه تیغی”/ نورتاباندن بر نقطه
تاریک/ عبدالرضا فرید زاده
59 …………………………… نقد نمایش “شب آوازهایش را می خواند”/
سلوک سامورایی/ سولماز غلامی
تحلیل نمایشنامه
61 ………………………….. نقد و بررسی نمایشنامه “خانه آلیسون”/
ارتباط تاویل آمیز ساختار و موضوع/ حسن پارسایی
مقاله
64 ………………………… قابلیت اجرایی مستند سازی پرفورمنس/
فیلیپ اوساندر/ مجید کیانیان
71 ……………………….. نگاهی به مفهوم اجرای پست مدرن/ سیمون
شپرد و ماید والیس/ مهرنوش نصوری- مهدی نصیری
76 ……………….. یوریتمی درمانی و تسکین دردها/ معین محب علیان
بين الملل
در گستره تئاتر جهان: فرانسه )بخش نخست(
80 ……………………… مصاحبه با گیوم دو تانکدک/ نوعی رفاقت و
صمیمیت/ دیزی جیکوب/ مریم منظمی اسلامی
82 ………………………….. مصاحبه با مالوینا ما اوری/ حس زنده بودن
84 ….. نظریات فمنیسم فرانسوی و تئاتر/ الن استون/ مژگان لطفیان
88 ……………………….. چگونه پاریسی ها وارد عرصه ترجمه تئاتر
شدند )بخش اول(/ نیک اوده
نكوداشت
89 ………………………………………….. زندگی نوشت استاد جعفر والی
90 ……………………………….گفت و گو با استاد جعفر والی/ هیچ کدام
بنیانگذار نیستیم!!!/ مرجان سمندری
كتاب گزاري
95 …………………….. معرفی تازه های کتاب نمایش/ انتشارات نمایش
97 ……… انتهای سخن… تئاتر، من، وجدان و جهان بیکران!/ سردبیر

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند