جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 187-186

فهرست

3…ابتدای سخن/ آینده نگری در تئاتر ایران/ دکتر مهرداد رایانی مخصوص
بهاریه
4…گفتگو با دکتر میر جلال الدین کزازی/ من ایرانی ام!…دیری رهبر جهان بوده ام…
عرفان پهلوانی
9…باد بهار می وزد باده خوشگواره کو/ نصرالله قادری
10 … با نوروز از الاغ کشی دوره قاجاری تا الاغ سواری دوره پهلوی!!/ هوشنگ جاوید
13 … پیدایی نوروز و آیین های نمایشی نوروزگان/ احمد بیگلریان
15 … نوروز در شهرهای ایران
19 …بهاریه هنرمندان
28 … در فراغ یاران
ورودیه
30 ….تئاتر در سالی که گذشت
39 … روی صحنه تئاتر ایران زمین
48 …نیم نگاه/محبوبه صادقی
50 …مخاطبان و ماهنامه نمایش/شیرین رضائیان
گزارش
52 … مراسم معارفه مدیر کل هنرهای نمایشی برگزار شد/ آقای مدیرکل مرعوب قلدر مآبان
نشوید!/ مهسا مقدم
54 … نشست بررسی تئاتر پس از انقلاب/ تئاتر پس از انقلاب اسلامی به جریان اندیشه
ورزانه ی خود بازگشت
گفتگو آزاد
56 …گفتگو با دکتر حسین خطیبی، روانپزشک و پژوهشگر اجتماعی/متخصص تئاتر
درمانی نداریم
59 … گفتگو با اعضای گروه تئاتر 6/ مولر طغیانگر و گروه دوست داشتنی تئاتر 6!/
محمد باقر کشاورز
دیدار یاران
62 … گفتگو با احمد بیگلریان/ شهرستانی ها وقتی به تهران می روند دیگر شهرستانی
نیستند/ نگین کهن
در گستره تئاتر ایران:سیستان و بلوچستان
66 .. رویای تئاتر در سالن های استاندارد/ مجتبی رضایی
68 … یک دهه تئاتر در استان سیستان و بلوچستان/ چونان در شهوار صدف هنر/ سلمان
فارسی صالح زهی
69 … دلنوشته ای کوتاه اندرباب تئاتر سیستان و بلوچستان/ حضور تک تک بزرگان، جوانان
و هنرمندان تئاتر/ امین میری
70 … از تئاتر روز وامانده ایم/ سید مهدی هاشمی
نگاه ویژه: تئاتر و مدیریت
مقاله
72 … مدیریت تئاتر کشور، معضلی تراژی کمیک/ غلامحسین دولت آبادی
74 … مدیریت و حیات گیاهی تئاتر/ عبدالرضا فرید زاده
78 …موانع توسعه ی تئاتر ایران/ دکتر مصطفی مختاباد
گفتگو
84 … گفتگو با دكتر قادر آشنا/ مدیریت، سر سفره راحت نشستن نیست
88 … گفتگو با استاد بهروز غریب پور/ مدیر را در دوران و شرایطی که کار می کند
بسنجیم/ مرجان سمندری
93 … گفتگو با رحمان سیفی آزاد/ مدیریت باری به هر جهت!/ مروارید رمضانی
96 …. گفتگو با حسین عاطفی/ مشکلات تئاتر از گذشته تا کنون/ محبوبه صادقی
میزگرد
98 ….میزگرد تئاتر و مدیریت/ مدیریت هنری یا مدیریت سیاسی/ اردوان زینی سوق
نقد نمایش
103 …نقد نمایش “عزیز شنگال”/ این شعار نیست، شعر مقاومت است/ رضا آشفته
105 …نقد نمایش”سیستم گرون هلم”/ روشی در گزینش داوطلبان/ آزاده فخری
دراماتورژی
107 …نقد دراماتورژیكی نمایشنامه “کوچ ستاره”/ نمایشنامه ای شاعرانه/ بهرام جلالی پور
مقاله آزاد
۱۱۱ .. تئاتر كاربردی: موانع و امكانات )بخش دوم(/ جودیث اكروید/ مجید كیانیان
۱۱۵ … ادبیات نمایشی)بخش اول(/ دکتر صابر امامی
بین الملل
۱۲۰ …در فضای مجازی/دلارام احمدی
۱۲۲ ….معرفی كتاب،نشریات و جشنواره ها
۱۲۴ …درباره مجتمع باستانی تئاتر راپیدوس و اجرای نمایش پارس ها/ ساواس پتلسالدیس
۱۲۵ … تئاتر پرتغال و مبارزه های ضد استعماری/ماریا هلنا سرودینو/ آی سان نوروزی
در گستره تئاتر جهان:انگلستان
۱۲۷ … نگاهی به نقد تئاتر در بریتانیا
۱۲۹ … تئاتر انگلستان در عصر الیزابت و خاندانش)تئودورها(/ مریم منظمی اسلامی
۱۳۱ … نقد تئاتر به شیوه انگلیسی/ کالینا استفانو، کلیمنت چریدسکی
۱۳۳ … گفتگو مت ترومن منتقد و روزنامه نگار با مایک بارتلت نمایشنامه نویس
۱۳۵ … نگاهی به تئاتر بریتانیا: آیا این آخر راه است؟/الک سیرز/ مهرنوش نصوری
۱۳۸ …انعکاسی از درون آینه/ دیوید بروستر/ حسین فدایی حسین
۱۴۲ … مکتوبات جدید بریتانیا در دهه ی نود و دهه نخست قرن جدید/ دیوید ادگار
نكوداشت
۱۴۶ … نکوداشت هنرمند فرهیخته خسرو خندان/مردی از جنس تئاتر خندان/ نصرالله
قادری
۱۴۷ … مروری کوتاه بر زندگی خسرو خندان
۱۴۹ …گفتگو با خسرو خندان/ مانند یک طبل تو خالی
كتاب گزاری
۱۵۱ … انتشارات گوناگون
۱۵۲ … انتهای سخن/ کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی؟
۱۵۴ … تبریک
۱۵۵ … نمایه
۱۷۰ … چكیده انگلیسی

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند