جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 185

فهرست

3…ابتداي سخن/کاش جهان واژگون شود/ حسین فرخی
4…ویژه نامه یادکرد استاد مرتضی احمدي/ مروري کوتاه بر زندگی مرتضی احمدي
5… یادکرد استاد مرتضی احمدي/ شمع یادت نره/ نصرالله قادري
7… صداي ماندگار
9… مرتضی احمدي، پدر بزرگ تهران
11 ….یادي از زنده یاد مرتضی احمدي/ استاد همیشه نو…/ عرفان پهلوانی
13 ….ویژه نامه یادکرد استاد انوشیروان ارجمند/ مروري بر زندگی هنري انوشیروان ارجمند/
در فراغ دوست…
14 … یادکرد استاد انوشیروان ارجمند که مهربان بود./ کجا آرامشى از مرگ خوش تر کسی
تواند دید؟/ نصرالله قادري
16 … هنرمندان در سوگ استاد انوشیروان ارجمند/ از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل
19 … تبار من تویی!/ سعید تشکري
23 … سه یادداشت خاطره انگیز براي بازیگرى بزرگ که سال ها در هنر نمایش تلاش کرد/
محمود فرهنگ
25 … زنده یاد مهدى منتظر در زلزلۀ بم در همراهى با یک گروه امدادگر اروپایى/ به یاد مهدى
منتظر هنرمند تئاتر/ یدالله آقا عباسی
ورودیه
27 ….رویدادهاي دي ماه/ محمد بابایی
29 … روي صحنه تئاتر ایران زمین
33 …نیم نگاه/محبوبه صادقی
35 …مخاطبان و ماهنامه نمایش/شیرین رضائیان
گفتگو آزاد
37 …گفتگو با حسین پارسایی/ تئاتر، تئاتر است/ مرجان سمندري معطوف
40 … گفتگو با دکتر افسانه فخري/ توانبخشی و توانمند سازي/ اردوان زینی سوق
در گستره تئاتر ایران:یزد
42 … ده سال تئاتر آسیب دیده یزد/ در سایه ي پایداري و ماندگاري/ محمد جباري
44 … آنچه در این سال ها بر انجمن نمایش استان یزد گذشته است/ هنوز امیدواریم/
محمد رضا ابوالحسنی
45 … یادداشتی از وضعیت تئاتر استان یزد در ده سال گذشته/ دوران سکون و رکود/ علی
شکاري
نگاه ویژه: تئاتر و جشنواره
مقاله
47 … جشنواره هاي تئاتر و توزیع تندیس ها و جایزه ها/ احمد باقرنیا
49 … (تئاتر- جشن)واره/ فرزاد موسوي
51 …جشنواره هاي تئاتر و استعدادهایی از چهار گوشه ي ایران/ چراغی که باید روشن کرد/
رضا آشفته
گفتگو
53 … گفتگو با دکتر حسین فرخی/سلیقه بازار به جریان تئاتر لطمه می زند/ نگین کهن
56 … گفتگو با استاد داوود فتحعلی بیگی/ طرح مسئله و کشف استعدادها/ محبوبه صادقی
58 … گفتگو با قادر آشنا/ جشنواره تئاتر فجر بین المللی است/ مرجان سمندري معطوف
میزگرد
62 ….میزگرد تئاتر و جشنواره/ میزگردي به پهناي جشنواره ها/ سولماز غلامی
نقد نمایش
69 …نقد نمایش ”من من من“/ اهمیت نوجوان بودن/ سعید محبی
70 …نقد نمایش“ماجراي به شوي رفتن بانو گشسب دختر رستم دستان“/ شوخی با جهان
اسطوره حماسه/ رضا آشفته
72 ….نقد نمایش ”دیده بانان“/ حمایت از مردمان بی گناه/ صمد چینی فروشان
74 … نقد نمایش ”کالون و قیام کاستلیون“/ تولد ققنوس/ مهدي نصیري
دراماتورژي
76 …نقد دراماتورژیکی نمایشنامه ”یک دقیقه“/ سرنوشت گلی از لحظه روییدن/
بهرام جلالی پور
مقاله
80 … سخنی درباره ماهیت نمایشنامه/ منوچهر اکبرلو
82 … تئاتر کاربردي: موانع و امکانات (بخش نخست)/ جودیث اکروید/ مجید کیانیان
86 … پایان خوش نمایش/ کلایتون همیلتون/ مریم منظمی اسلامی
بین الملل
88 ….در فضاي مجازي/دلارام احمدي
90 ….معرفی کتاب،نشریات و جشنواره ها
92 … آفریقاى جنوبى، استوارت تیلور و تئاتر شهرى / شوهر فهمیده/ رابرت گریگ
94 ….گفتگو با آگوستوبوآل/ تئاتر تنها یک اتفاق نیست، راه زندگی است/ آي سان نوروزي
در گستره تئاتر جهان:آمریکا(بخش دوم)
97 … پنج آوانگارد… یا هیچکدام؟/ آي سان نوروزي
101 … مصاحبه با سیدنی شانل/هر وقت که بتوانم دست به قلم می شوم/ مریم منظمی اسلامی
103 … مروري بر تاریخ تئاتر سیاه پوستان آمریکا
نکوداشت
105 … مروري کوتاه بر زندگی هنري ملکه رنجبر
106 …گفتگو با ملکه رنجبر/ یک دنیا خاطره خوب و بد و دیگر هیچ
کتاب گزاري
108 … انتشارات قطره
یازدهمین جشنواره سراسري تئاتر بسیج هنرمندان
109 …گفتگو با دکتر حسین قنادیان/ سهمی در اقتصاد مقاومتی در باب هنر
111 …گفتگو با امیر نصیر بیگی/ متولی و برگزار کننده اصلی این جشنواره، سازمان بسیج
هنرمندان کشور است/علیرضا لطفعلی
114 …گزارش نقد نمایش هاي صحنه اي جشنواره تئاتر بسیج/ چهارده روایت از تئاتر بسیج
118 ….گفتگو با حسین مسافر آستانه/ حمایت از یک جریان مستقل تئاترى
120 ….نگاهی به نمایش هاي خیابانی جشنواره تئاتر بسیج
123 ….گفتگو با شهرام کرمی و دکتر محمد حسین ناصر بخت/ آموزش رکن اصلی تئاتر
کودك و نوجوان
124 ….گفتگو با سعید نجفیان/ دوستان ایثارگري می کنند
126 ….گزارش اختتامیه یازدهمین جشنواره سراسري تئاتر بسیج هنرمندان/ جشنواره تئاتر بسیج
به کار خود پایان داد
127 … انتهاي سخن/ ان مع العسر یسرا
1… چکیده انگلیسی 130

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند