جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 184

فهرست

3…ابتداي سخن/ ارتشي كه در سكوت مي جنگد!
وروديه
5….رويدادهاي آذر ماه/ احمدباقرنيا
7… روي صحنه تئاتر ايران زمين
12 …نيم نگاه/محبوبه صادقي
14 …مخاطبان و ماهنامه نمايش/شيرين رضائيان
گفتگو آزاد
16 …گفتگو با حسين طاهري و سيد اشرف طباطبايي/ از چيزي دفاع مي كرديم كه نسبت
به آن مطمئن بوديم
19 …گفتگو با سهراب نيك فرجاد/ انگار بايد براي اجراي نمايش التماس كنيم!/ عليرضا
لطفعلي
گزارش
22 … مادر تئاتر ايران مورد تقدير قرار گرفت/ مراسم بزرگداشت بانو مهين ميهن
23 …گزارشي از سلسله نشست هاي پژوهشي دومين همايش سوگنامه ها و سوگ چامه
ها/محمد بابايي
26 …گزارش برگزاري كنگره “ملكوتيان صحنه”/ دروازه با شكوهي به سمت آينده
در گستره تئاتر ايران:كردستان
28 .. تئاتر كردستان در سال هاي اخير/ عبيد رستمي
32 … يادداشتي پيرامون تئاتر كردستان/ گفتند كه درباره تئاتر كردستان بنويسم/ عليرضا
حنيفي
نگاه ويژه: تئاتر و جشنواره
مقاله
35 … جشنواره چيست؟/ علي اكبر طرخان
36 … بررسي روابط محتوايي در خلق ارزش ها به عنوان نتيجه اي از رشد جشنواره هاي
نمايشي/ دكتر افشين عموزاده ليچايي، عرفان پهلواني
گفتگو
40 … گفتگو با دكتر محمود عزيزي/ هيچ كس پاسخگو نيست/ مرجان سمندرى معطوف
44 … گفتگو با حسين مسافر آستانه/ جشنواره هاي بي هدف و تربيت نادرست گروه ها/
محبوبه صادقي
47 … گفتگو با دكتر هايده حائري/ در انتظار اتفاق، گذرانديم!/ مرواريد رمضاني
ميزگرد
50 ….ميزگرد تئاتر و جشنواره/ جشنواره آري يا نه؟ / اردوان زيني سوق
56 … بررسي آثار مثبت و منفي جشنواره ها بر تئاتر كشور/ چگونه براي تئاتر جشن گرفته ايم/
احمد باقرنيا
نقد نمايش
58 …نقد نمايش ”خانه.وا.ده“/ فرياد“ من وجود دارم“/ مهدي نصيري
61 …نقد نمايش “وقتي ما بر مي گرديم دو پاي آويزان مانده است”/ رويكرد همه جانبه/ صمد
چيني فروشان
63 ….نقد نمايش “آب، آينه، و اثر پيگماليون”/ بازتاب زندگي بر بوم نقاشي/ سولماز غلامي
65 … نقد نمايش دگمه/ بردگي در عصر مدرنيته/ سعيد محبي
دراماتورژي
66 …نقد دراماتورژيكي نمايشنامه “نقل رستم و سهراب”/ مهارت چشمگير/ بهرام جلالي پور
تحليل متن
70 …نقد و تحليل نمايشنامه” نوري در تاريكي“/ واقع گرايي دراماتيك و كنش زايي تماتيك
يك نمايشنامه/ حسن پارسايي
چارسو:
73 … به ياد پير تئاتر/ غلامحسين دولت آبادي
بين الملل
75 ….در فضاي مجازي/دلارام احمدي
77 ….معرفي كتاب،نشريات و جشنواره ها
در گستره تئاتر جهان:آمريكا
79 … كوتاه درباره تئاتر آمريكا/ دان گيلان، مترجم مريم منظمي اسلامي
82 … زنان، تئاتر و مطالعات هنري/ سيمون شفرد و مايك وايس، مترجم مهدي نصيري و آي
سان نوروزي
سنتيا مركاتى/ نوشته: انزا « چهره هاى آزادى » لارى بروك و « مثلث » 87 … به دنبال آمريكا در
جيانون/ حسين فدايى حسين
92 … عروسك هاي نخي/ جان بل، مترجم ثمره مير فندرسكي
95 … گفتگو با استفن ادلي گواجس/ مطمئن نيستم كه يك نمايشنامه نويس هستم/سوزي
ايوانز/ مهرنوش نصوري
96 … گفتگو با ادوارد آلبي/ بيشتر مي خواهم پيش بروم تا به ياد آورده شوم!/ آي سان نوروزي
نكوداشت
101 .. نكو داشت هنرمند فرهيخته سلمان صالح زهي/ آنك سلمان من كه مي گفتم! نصرالله
قادري
102 … زندگي نوشت سلمان فارسي صالح زهي
103 …گفتگو با سلمان فارسي صالح زهي/ -بي ادعا مرد تئاتر در روزگار پرمدعا
106 … نكوداشت استاد نصرالله عبادي/ پيرمرد چشم و چراغ تئاتر همدان است!/ نصرالله قادري
107 …زندگي نوشت استاد نصرالله قادري
108 … گفتگو با استاد نصرالله قادري/ به سادگي از كنار ما نگذريد / نگين كهن
كتاب گزاري
111 … انتشارات نمايش
112 … انتهاي سخن/بودن يا نبودن، حرف در اين است!
1… چكيده انگليسي

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند