جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 183

فهرست

4…ابتداي سخن/آيا به راستي تئاتر مترادف“فرهنگ“ است؟
وروديه
6….رويدادهاي مهر ماه/ احمدباقرنيا
8… روي صحنه تئاتر ايران زمين
13 …نيم نگاه/ محبوبه صادقي
15 …مخاطبان و ماهنامه نمايش/شيرين رضائيان
گفتگو آزاد
17 …گفتگو با حسين مسافر آستانه/ فرهنگ عاشورايي تنها به معني پرداختن به واقعه ي
عاشورا نيست
19 …گفتگو با هوشنگ هيهاوند/ مرداني كه با جريان تئاتر دفاع مقدس بزرگ شدند!/ مرجان
سمندري معطوف
25 …گفتگو با دكتر حسين قناديان/ پرداختن به مفاهيم كار ساده اي نيست/ عليرضا لطفعلي
ديدار ياران
27 …گفتگو با عليرضا مجلل/ از صفر شروع كردم/ مرجان سمندري معطوف
در گستره تئاتر ايران:گرگان
30 .. بررسي عوامل موثر بر وضعيت كنوني تئاتر شهرستان گرگان/ سيد حسن حسيني نژاد
34 …يادداشتي پيرامون تئاتر در گرگان/ تئاتر شهرستان در انتظار…/ رضايازرلو
نگاه ويژه: اخلاق در تئاتر
مقاله
37 … درام عبادي/ دكتر مصطفي مختاباد
42 … دروغ علمي، دانشگاهي،پژوهشي و بي اخلاقي هاي پنهاني/ دكتر صادق رشيدي
46 … پرسشي از منطق رواني حاكم بر فضاي نقد تئاتر در ايران با مروري بر رويكرد حاد
افلاطوني
49 … اخلاق در تئاتر/ صادق عاشورپور
گفتگو
54 … گفتگو با استاد بهروز غريب پور/ ماهيت تئاتر مي طلبد كه اخلاق مدار باشيم
57 … گفتگو با دكتر مسعود دلخواه/ اول وظيفه بعد فضيلت/ نگين كهن
62 … گفتگو با شكرخدا گودرزي/ اخلاق مسئوليت مي آورد/ عارفه آزرمي
ميزگرد
64 ….ميزگرد اخلاق در تئاتر/ اخلاق در تئاتر يعني رفتار خوب يا بد/ اردوان زيني سوق
نقد نمايش
70 …نقد نمايش “صداي آهسته برف”/ اركستر سكوت/ سولماز غلامي
72 …نقد نمايش ”بالاخره اين زندگي مال كيه؟“/ ايستادگي در برابر ناحقي/ رضا آشفته
74 ….نقد نمايش “هفت پرده”/ رادي هويت ملي غيرقابل انكار/ صمد چيني فروشان
دراماتورژي
77 …نقد دراماتورژيكي نمايشنامه “اميرارسلان نامدار”/ در نهايت فرو مي افتد/ بهرام
جلالي پور
تحليل متن
83 …نقد و تحليل نمايشنامه”نيكومد” اثر پيركورني/ درامي كه مخاطب را به تراژدي وعده
مي دهد/ حسن پارسايي
چارسو
86 ..آتراكسيون/ غلامحسين دولت آبادي
مقاله آزاد
88 … هنرديني/ دكتر جلال ستاري
91 … خوراك مقدس/ ميترا خواجه ئيان
95 … تعزيه و سيرتاريخي آن/ سيد محمد امين اصلاني – عرفان پهلواني
100 …تاثير مستقيم تئاتر در رفع بيماري هاي روحي و عاطفي/ اكبر رئيسي
بين الملل
105 ….در فضاي مجازي/دلارام احمدي
107 ….معرفي كتاب،نشريات و جشنواره ها
در گستره تئاتر جهان:تركيه
109 …. تئاتر معاصر تركيه/ گل عايشه اركوچ/ ترجمه دكتر عبدالحسين لاله
111 … جشنواره هاي تئاتر در تركيه/ ترجمه آزاده فخري
112 … نمايشنامه نويسان تركيه و نمايشنامه هاي چاپ شده در ايران
114 … تئاتر كلاسيك تركيه/ ترجمه عطا ابراهيمي
116 … تئاتر كودك و نوجوان به عنوان توليد بر مبناي ايدئولوژي در تركيه/ تولين ساگلام/
حسين فدايي حسين
نكوداشت
119 … زندگي نوشت غلامعلي رضايي
120 …گفتگو با استاد غلامعلي رضايي/ تصميم گيري فردي+ نداشتن خرد جمعي= توليد تئاتر
نامعقول!/ مرواريد رمضاني
كتاب گزاري
124 …سبزان
125 تنهاتر از تنها
126 … انتهاي سخن/ اول به خودآ چون به خود آيي به خدا!

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند