جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 182

فهرست

4…ابتداي سخن/خون بار بهار از مژه در فرغت احباب!
وروديه
6….رويدادهاي مهر ماه/ شقايق فرشته
8… روي صحنه تئاتر ايران زمين/عليرضا لطفعلي
11 …نيم نگاه/محبوبه صادقي
13 …مخاطبان و ماهنامه نمايش/شيرين رضائيان
گفتگو آزاد
15 …گفتگو با حسين احمدي نسب/ چرا غم در اين خانه مي سوزد/ فرانك كلانتري
16 …گفتگو با ناصر حسيني مهر/ نقد تئاتر، منتقد تئاتر/ نازنين روشن روان
ديدار ياران
19 …گفتگو با اصغر همت/ سال به سال دريغ از پارسال/ مرجان سمندري معطوف
در گستره تئاتر ايران: قزوين
24 ..نگاهي به تئاتر استان قزوين در چند سال اخير/ آينده اي نا معلوم/ رضا قدياني
26 …يادداشت پيرامون تئاتر قزوين/ مجموعه اي از نشانه ها و علايم
نگاه ويژه: اخلاق در تئاتر
28 …يادداشتي پيرامون اخلاق در تئاتر/ در راه افتخار ميان بر وجود ندارد/ دكتر محمد حسين
ناصر بخت
مقاله
29 … اخلاق و هنر نمايش/ دكتر يدالله آقا عباسي
33 …اخلاق بي اخلاقي/ غلامحسين دولت آبادي- آراز بارسقيان
35 … زايش اخلاق از دل تراژدي، دفاع از تفسير اخلاقي كاتارسيس ارسطويي/ دكتر شمس
الملوك مصطفوي
گفتگو
39 …گفتگو با دكتر محمد علي خبري/ تكيه بر تقوا و دانش در طريقت كافريست، راه رو گر
صد هنر دارد تو كل بايدش…مرواريد رمضاني
42 …گفتگو با دكتر سعيد اسدي/در جهاني كه نتوان گفتگو، بايد كشتار كرد!/ عارفه آزرمي
45 … گفتگو با پرفسور احمد كاميابي مسك/ خود ما بايد الگوي اخلاق باشيم/ نگين كهن
48 … هنرمندان از اخلاق در تئاتر مي گويند /اخلاق در تئاتر/ هومن نجفيان
52 …مصاحبه فيليپ گلب با آرتور ميلر در مجله تئاتر آموزشي/اخلاق و تئاتر مدرن/ ترجمه
نرگس روشن
ميزگرد
55 ….ميزگرد اخلاق در تئاتر/ فلسفه اخلاق در هنر/ اردوان زيني سوق
نقد نمايش
60 …نقد نمايش ”من“/ ئر پيچ و خم زندگي/حميد كاكاسلطاني
62 …نقد نمايش “الي و روياهايش” راهنماي رفتار با كودك/ سعيد محبي
64 ….نقد نمايش “در همين نزديكي”/چپم پر نيست، شما چطور؟/ سولماز غلامي
66 ….نقد نمايش “كسي نيست همه داستان ها را به ياد آورد“/اثري بي ادعا و صادقانه/رفيق
نصرتي
دراماتورژي
68 …نقد دراماتورژيكي نمايشنامه “دختران باغ هاي قالي“/بستر مناسب براي آموزش مفهوم
گذر به مخاطبان جامعه فئودالي / بهرام جلالي پور
تحليل متن
71 …نقد و تحليل نمايشنامه”اولاف و آلبرت” اثر هنريش هانكل”/ باقي مانده هاي اضافي
جامعه و دنياي نمايش/ حسن پارسايي
چارسو:
74 …تئاتر بدون نقد تئاتر/ مهدي نصيري
76 … نگاهي به وضعيت تئاتر كودك و نوجوان در ايران/ بچه ها تئاتر را دوست دارند/ آي
سان نوروزي
مقاله آزاد
79 … درام پليسي، همنشين روان ما/ منوچهر اكبرلو
81 … هنرهاي دراماتيك و راه و رسم تجارت در عرصه نمايش/ كلايتون هميلتون/ ترجمه
مريم منظمي اسلامي
83 … جايگاه تماشاگر نمايش از يونان باستان تا دوره ي اگوستوبوآل/ سيد امين اصلاني-
عرفان پهلواني
بين الملل
86 ….در فضاي مجازي/دلارام احمدي
88 ….معرفي كتاب،نشريات و جشنواره ها/
90 … گزارش جشنواره بين المللي تئاتر زوريخ/ يك صندلي براي همه/ مجيد موثقي
در گستره تئاتر جهان:فلسطين
93 …. تئاتر فلسطين/ خليل السواحري/ قاسم غريفي
97 … معصوم نمايي صهيونيزم در برابر غصب فلسطين/ غسان كنافي
101 …. تولد صهيونيزم ادبي/ غسان كنافي
105 … مبارزه در جبهه انتخاب زبان/ غسان كنافي
نكوداشت
107 … يادداشت
109 …گفتگو با استاد مهدي رحيميان/ به هر حال ما پير شده ايم شايد ما را قبول ندارند
كتاب گزاري
112 … افراز
113 .. به تاريخ دروغ نمى توان گفت!
118 … چكيده انگليسي

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند