جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 179

فهرست

4…ابتداي سخن/ اي سخن سنج هنرمند به انديشه بسنج!
وروديه
6….رويدادهاي تير ماه
8… روي صحنه تئاتر ايران زمين
11 …نيم نگاه/محبوبه صادقي
13 …مخاطبان و ماهنامه نمايش/ شيرين رضائيان
ديدار ياران
15 …مهربان ترين مادر مهر…/گفتگو با هنگامه مفيد/مرواريد رمضاني
18 …بي مشكل نبوديم/گفتگو با كريم اكبري مباركه/مرجان سمندري
گفتگوي آزاد
22 … وضوح جايگاه عكس تئاتر/گفتگو با سيامك زمردي مطلق/فهيمه حكمت انديش
در گستره تئاتر ايران: استان ايلام
23 ..نگاهي به تاريخچه ي تئاتر استان ايلام از ابتدا تا به امروز/گفتگو با جعفر نور محمدي
27 … شهري كوچك با امكانات محدود/سيد وحيد مير مبيني
نگاه ويژه: تئاتر ملي
مقاله
31 …تئاتر ملي،بايدها و نبايدها/ عليرضا غفاري
32 …نقالي با نگاهي به جنبه هاي نمايشي/دكتر سهيلا نجم
36 .. تئاتر ملي/دكتر فرشيد ابراهيميان
گفتگو
39 …گفتگو با دكتر تاجبخش فنائيان/يك عكس برگردان صرف تئاتر ملي نيست
42 …گفتگو با استاد دكتر حسين فرخي/ اين پتانسيل در ما وجود دارد/نگين كهن
45 … گفتگو دكتر بهرام جلالي پور/تئاتر ملي،تئاتر فراگير/ محبوبه صادقي
47 …گفتگو با استاد علي نقي رزاقي/تئاتر ملي نگهدارنده مظهرملي/ اردوان زيني سوق
گزارش
49 …نمي توان تئاتر ملي را در بند يك فرم محدود كرد/ نفيسه قاسم زاده
ميزگرد
51 ….ميزگرد/تئاتر ملي،تقويت كننده ي همدلي مردم/ عرفان پهلواني
نقد نمايش
54 …نقد نمايش اينجا خبري نيست/فرصتي براي ديدن/ مجيد موثقي
56 …..نقد نمايش هاي مجلس سياه بازي ناز كنيز و هملتك/تجربه اي از جنس زمان/
سعيد محبي
58 ….نقد نمايش سيستم گرون هلم/ دكتر حسين لاله
60 ….نقد نمايش بذار يه امشب بگذره/فرصتي براي باز انديشي/ رضا آشفته
تحليل متن
61 …معرفي روش نقد دراماتورژيك در تئاتر كودكان و نوجوانان/ دكتر بهرام جلالي پور
62 …نقد دراماتورژيكي نمايشنامه “بچه گرگ استثنايي”نوشته حميد پاسوار/دكتر بهرام جلالي
پور
63 …نقد و بررسي نمايشنامه”پرومته در زنجير” / ايجاد موقعيت هاي نمايشي تر براي پرسوناژها/
حسن پارسايي
چهارسو
66 …پس از كشف ردپاي صورتي/ غلامحسين دولت آبادي،آرازبارسقيان
مقاله
68 …فردي و دوستان/هنر عروسكي و نمايش در بيمارستان/ هلن هاگل/ فريده شيرژيان
بين الملل
71 ….در فضاي مجازي/ دلارام احمدي
73 ….معرفي كتاب،نشريات و جشنواره ها
75 ….گفتگو با آرتور ميلر(بخش دوم)/ يك تهديد يا قول ساده/ترجمه آراز بارسقيان
در گستره تئاتر جهان:افغانستان
77 ….تئاتر افغانستان
83 …نگاهي كوتاه به پيشينه تئاتر در افغانستان/ شهلا اميدوار
86 ….شكسپير در كابل/ هانا نئومن
87 …گزارش آخرين جشنواره ملي تئاتر افغانستان/ احمدعلي باقري
88 …گفتگو با عبدالرئوف پرديس/ هنرمندي محبوب
90 …چالش هاي تئاتر افغانستان/ زهرا سادات
91 …محمدعظيم حسين زاده از علم تا عمل/درباره يكي از فعال ترين هنرمندان تئاتر افغانستان
92 …دپارتمان تئاتر دانشگاه هنرهاي زيباي كابل
نكوداشت
93 …چه خوش باشد سري در پاي ياري/نصرالله قادري
94 …گفتگو با پرويز بشر دوست/من در اين شهر غريبم و غريبم و غريب…/مرواريد رمضاني
كتاب گزاري
97 …گوناگون
98 …انتهاي سخن/ گفته ام نكته اي ترا كه مگوي!

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند