جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 178

فهرست

4…ابتداي سخن / بحران تئاتر:عدم ادراك تئاتر براي موعود!
وروديه
6….رويدادهاي ماه/ خرداد
8… روي صحنه تئاتر ايران زمين
11 …نيم نگاه/محبوبه صادقي
13 …مخاطبان و ماهنامه نمايش
ديدار ياران
15 …بگذار باشد عشق،هميشه عشق…/گفتگو با ادنا زينليان/مرواريد رمضاني
گفتگوي آزاد
18 … گفتگو با حسن دولت آبادي/ايجاد شرايط آسان براي اجراي آسان/نگين كهن
در گستره تئاتر ايران: استان كرمان
21 ..تئاتر، هنر بالنده اي كه چشم به آينده دارد/عبدالرضا قراري
22 … تنها ديوان با تئاتر دشمن اند/اميد طاهري
23 …گفتگو با دكتر يدالله آقاعباسي/جشنواره ها ويترين همه ي كارها نيست
نگاه ويژه: تئاتر ملي
مقاله
26 …نخستين سال هاي تئاتر مدرن ايرلند(بخش پاياني)/ماري تروتر/دكتر يدالله آقا عباسي
32 …تئاترملي،ملي گرايي قدرت،جنبش هاي روشنفكري،قوميت/دكتر بهزاد قادري
38 .. تئاتر ملي و نسبت آن با تئاتر جهاني/دكتر سيد مصطفي مختاباد
گفتگو
41 …گفتگو با استاد رحيم هودي/اگر هنر جغرافي نداشته باشد راحت تر و سريع تر پيش مي رود
43 …گفتگو با استاد هواس پلوك/تئاتر ملي،شناسنامه ي فرهنگ هر كشور!
45 … گفتگو با استاد سيد يونس آبسالان/روح،هويت و خون اجرا مهم است/مرجان سمندي
معطوف
47 …گفتگو با استاد ايرج صغيري/تئاتر ملي،از هنري خودماني تا هنري جهاني/عرفان پهلواني
گزارش
48 …زنگ خطر نواخته شد؛تئاتري كه ديگر دغدغه هنرمندان نيست/
ميزگرد
49 ….ميزگرد/تئاتري كه تبديل به غول بي شاخ و دم شد/نفيسه قاسم زاده
نقد نمايش
53 …نقد نمايش هم هوايي/عشق هايي كه رفت،عشق هايي كه ماند/سيد جواد روشن
54 …..نقد نمايش دن كاميلو/انتظارات چشمگير/رضا آشفته
تحليل متن
56 ..نقد نمايشنامه جاري مثل جويبار اثر منصور خلج/وجود عناصري تزئيني يا حاشيه اي/ دكتر
بهرام جلالي پور
چهارسو
58 …پاريس كوچولو/غلامحسين دولت آبادي
60 …پيشنهادهاي مربوط به اصلاح جايگاه شوراهاي نظارت/تئاتر استان ها در سياست هاي
كلان تئاتري كشور/صمد چيني فروشان
61 …جاودانگي عكس تئاتر/فهيمه حكمت انديش
مقاله
62 …قلمرو و انطباق:كلايبورن پارك/علي پور عيسي
64 …آزادي تئاتر:مبحثي حقوقي؟/استفني لنكل/فرهاد شعبان پور
67 …تاريخچه ي تئاتر خيمه شب بازي(وايانگ)در اندونزي/حسين اسماعيلي
بين الملل
69 ….در فضاي مجازي/دلارام احمدي
71 ….معرفي كتاب،نشريات و جشنواره ها
73 ….گفتگو با آرتور ميلر(بخش اول)/ترجمه آراز بارسقيان
76 …گفتگو با گوردون واين/دانش و اطلاعات مديريت قبلي به نفر بعدي منتقل نمي شود/
محمد مهدي كلهري
79 …شهروند افتخاري صحنه تئاتر
در گستره تئاتر جهان:روسيه
81 ….تئاتر امروزروسيه و نمايشنامه نويس محبوب صحنه هاي روسيه/دكتر گلبرگ ابوترابيان
83 …عمر كوتاه نمايشنامه نويسي بي همتا/ترجمه و تاليف مجيد موثقي
86 ….بالشوي تئاتر
87 …تئاتر قديمي در دستان جوانان روس
88 …گفتگو با گنادي باگدانف/رازهاي پنهان بيومكانيك
92 …تئاتر كوچك و تئاتر بزرگ
نكوداشت
94 …زندگي نوشت فريندخت زاهدي
95 …گفتگو با دكتر فريندخت زاهدي/نبايد اجازه بدهيم تئاتر فرهيختگي خود را از دست بدهد
كتاب گزاري
101 …نشر افزار
102 …انتهاي سخن/ تماشاخانه سحرآسا و گرگ بيابان!

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند