جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 173-172

فهرست

3………سخن بزرگان درباره تئاتر
4………ابتداي سخن / گرچه گم گشتن نه كار هر كسى ست!
اخبار
6………رويدادهاي آذر ماه
8………در فضاي مجازي/دلارام احمدي
10 …… رويداد شهرستان/ محبوبه صادقي
12 …….معرفي كتاب، نشريات و جشنواره ها/ دلارام احمدي
14 …….مخاطبان و ماهنامه نمايش
گزارش
17 ……. گزارش اجراي آذر ماه سالن هاي تئاتر در تهران/تئاتر روي صحنه
20 ……. اجراهاي عموم شهرستان ها
ديدار ياران
22 …… گفتگو با عباس افشاريان /همه ى بچه هاي تئاتري را برادر مى دانم
گفتگوي ويژه
25 …… گفتگو با حميدرضا نعيمي كارگردان نمايش سقراط /كارگرداني براي
من نقاشي است نه عكاسي
در گستره تئاتر ايران: استان كردستان(بخش دوم)
در آيين هاي نمايشي « بارورى و قربانى » 28 …… جستارى بر اسطوره هاى
كردستان /خسرو سينا
رئيس انجمن هنرهاى نمايشى استان « عبيد رستمى » 33 ….. گفتگو با
كردستان/جشنواره زدگى كردستان را درمان بايد!
مدير گروه رشته نمايش در دانشگاه آزاد « خسرو سينا » 36 …… گفتگو با
سنندج/چند مشكل از هزار و يك مشكل
آموزش، مخاطب و »/ 38 …… ميزگرد آسيب شناسي تئاتر استان كردستان
« جشنواره
40 …… گزارشى از تئاترهاى استان كردستان از سال 50 تا 91 /بهار لطافتيان
42 …… با هنرمندان استان كردستان
45 …… گزارشى مختصر از وضعيت سالن هاى تئاتر چند شهرستان از استان
كردستان
نگاه ويژه مولتى مديا
مقاله
48 …… اجراهاى چندرسانه اى/دكتر اميرحسين ندايى
53 …… رسانه زنده: تكنولوژي اينتراكتيو و تئاتر/نويسنده: ديويد سالتز/ ترجمه و تلخيص
بنفشه اعرابى
58 …… پيشينه هاي تئاتر مولتى مديا/بنفشه اعرابى
گفتگو
62 ……گفتگو با مهداد سيد احمدى/ گاهى تكنولوژى براى ما گران است
65 ……گفتگو با اريك داير/ چرا تئاترمولتى مديا؟
69 …… گفتگو با ايليا تهمتنى/مولتي مديا،نظام ي قَدَر براي بيان محتوا!/مرواريد رمضانى
71 …… مصاحبه با رومئو كاستلوچي/جهان شمولى، ساده ترين امكان ممكن/ ترجمه: بنفشه
اعرابي
73 …….ميزگرد تئاتر مولتى مديا/ از دوران آيين هاى بدوى تا دوره ى فناورى هاى هوشمند
/عرفان پهلواني
نقد نمايش
78 ……نقد نمايش سقراط/شوكران تلخ شهامت/مهدى نصيرى
80 …….نقد نمايش سفر رويايى كوتوله ها/ سعيد محبى
82 …….نقد نمايش مرگ تصادفى يك آنارشيست/ .واقعيت ها پشت ديوارهاى مشمايى/
سولماز غلامى
نقد و تحليل كتاب
84 ……نقد و بررسي نمايشنامه مرد بالشى اثر مارتين مك دونا /يك كمدى و چند تراژدى/
حسن پارسايي
مقاله آزاد
87 ……پرفرمنس، نمايش جامع و متعالى/ پروفسور احمد كاميابى مسك
93 …… زمينه هاي پيدايش هنر پرفرمنس/ يدالله آقا عباسى
99 …… بررسى دلايل روى نياوردن مردم به تئاتر در دوران معاصر/ پريسا مهجور
آموزش
103 ….گفتمان تئاتر تعليمي(بخش نهم)/ توني جكسون/ ترجمه و تاليف حسين فدايي
حسين
نكوداشت
107 …. نكوداشت دكتر سيدكمال حاج سيدجوادى/ گر تن زنم،خامش كنم،ترسم كه
فرمانبشكنم! ماه كنعانى من مسند مصر آن تو شد/نصرالله قادري
108 …. گفتگو با سيدكمال حاج سيدجوادي/خاطرات خسته خورشيدي
113 …. كتاب گذاري
114 …انتهاي سخن/ لزوم مديريت خشم در هنگامه بحران!
118 …. چكيده انگليسي

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند