جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 168

فهرست

3………سخن بزرگان درباره تئاتر
4………ابتداي سخن /آقاي وزير، تئاتر! تئاتر را فراموش نكنيد
ويژه محمود استاد محمد
6………يادداشت/ خسرو حكيم رابط/ حميدرضا نعيمي
7………چه بي شرم مردمي هستيم/ نصرالله قادري
9………در فراق محمود استاد محمد
اخبار
14 …….رويدادهاي مرداد ماه/ عليرضا لطفعلي
16 …….در فضاي مجازي/دلارام احمدي
18 …… رويداد شهرستان/ محبوبه صادقي
20 …معرفي كتاب، نشريات و جشنواره ها/ دلارام احمدي
گزارش
22 …….وقايع نگاري يك نمايش:آسيد كاظم/با دل مدارا كن/ سعيد محبي
ديدار ياران
24 ……گفتگو با پري صابري/ در جستجوي بخش گمشده روياهايم، به فرهنگ ملي
كشورم رسيدم/ ناهيد منصوري
26 …….گفتگو با استاد احمد دامود/ قبل از تئاتر با رمان آشنا شده بودم/ عرفان پهلواني
گفتگوي ويژه
29 ….. گفتگو با قادر آشنا/ همه بايد فرياد بزنيم فرهنگ مبنا است/ مرجان سمندري
33 …… گفتگو با جواد انصافي/ سياهي كه سفيد شد/نفيسه قاسم زاده
35 …….گفتگو با رضا سرور/ انتقاد ، نطفه ي زايش نظريه/ مرواريد رمضاني
پرونده يك نمايش: پوتين هاي عمو بابا
38 …….زندگي نوشت شهرام كرمي
39 …….گفتگو با شهرام كرمي/ تحت تاثير استاد محمد هستم
41 …….گفتگوبا رويا افشار/ ظاهر قضيه را عوض كرديم
43 …… گفتگو با سيروس همتي/ از شرايط موجود خسته شديم
44 …….گفتگو با پريسا مقتدي/ نسلي كه جنگيد
45 …….گفتگو با پرهام دلدار/ بازي كردن با نصف سن و سال
46 ……..نقد نمايش پوتين هاي عموبابا / درهاي باز آسمان/ سعيد محبي
در گستره تئاتر ايران: استان زنجان
48 …….نقالان و واقعه خوانان گرم چانه
51 …….. تعزيه در زنجان
54 ………گفتگو با ابراهيم قاسمي/حركت هايمان بيش از بضاعتمان است/ يعقوب حسني
55 …….. ميزگرد آسيب شناسي تئاتر در زنجان/ آسيب ها فراوانند
57 ………با هنرمندان زنجان
59 ……… تظاهرات نمايشي و نمايشواره هاي بومي
61 …….. يادكرد هنرمندان زنجان
نگاه ويژه: تئاترسنتي
62 ………خم بازي/ صادق عاشورپور
66 ………ريشه هاي مراسم باران نخواهي يا خورده تابي در تنكابن/ صفرعلي اوجاني
67 ………آداب و آيين داستان گزاري(نقالي) از زبان فردوسي/ هوشنگ جاويد
گفتگو
70 ………گفتگو با پوپك عظيم پور/ با برگزاري جشنواره ها موافق نيستم
74 ………گفتگو با عظيم موسوي/ جاي پژوهش خالي ست/ محبوبه صادقي
76 …….. گفتگو با عزت الله مهرآوران/ شطرنج بي فيل و وزير
78 ………گفتگو با اردشير صالح پور/ تئاتر آميخته با عرف، سنت و دين/ سحر طلايي
80 ………ميزگرد پيرامون تئاتر سنتي/ اگر شادي ها گسترش يابند، جرم ها كاسته مي شوند
نقد نمايش
84 ………نقد نمايش پسران آفتاب/ آدم هايي كه تلخ مي شوند/ رضا آشفته
86 ………نقد نمايش من از سگ بودنم چيزهاي جديدي فهميده بودم/ از انسان بودنمان
چه فهميديم؟/ سيد جواد روشن
88 ………نقد نمايش بداهه گويي آلما/ جسارت در انتقال مفاهيم/ آي سان نوروزي
نقد و تحليل كتاب
90 ……. نمايشنامه“ سينما ادن“ آثر ”مارگريت دوراس“/ روايت داستان بر روي سن/
حسن پارسايي
آموزش
93 ………گفتمان تئاتر تعليمي(بخش پنجم)/ توني جكسون/ حسين فدايي حسين
پاسداشت
97 ……..زندگي نوشت امين فقيري
98 ……. گفتگو با امين فقيري/ دولت هم از تئاتر حمايت نمي كند/ محمد بابايي
101 …….امين فقيري را بهتر بشناسيد/ محبوبه صادقي
102 …… كتاب گزاري
103 …….انتهاي سخن/ ما نيز مردمي هستيم
106 ….. چكيده انگليسي

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند