جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 167

فهرست

3———-سخن بزرگان درباره تئاتر
4 ابتداى سخن /باژگونه ي“پري زدگي“در تئاتر ما
اخبار
6 رويدادهاى تيرماه
8 در فضاى مجازى/ دلارام احمدى
10 رويدادهاى شهرستان / محبوبه صادقى
12 معرفى كتاب و نشريات خارجى / دلارام احمدى
گزارش
14 وقايع نگارى يك نمايش:پلكان / سعيد محبى
ديدار ياران
16 گفت و گو با سعيد ساحلي/ آيا تئاتر سازنده هيچ چيز نيست؟
گفت و گوى ويژه
19 گفت و گو با جان محمد خوب پور/سخت است اما كوه بيستون نيست
22 گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمين نصرالله پژمان فر/پيش به سوي وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامي
پرونده يك نمايش:يرما
24 زندگى نوشت دكتر علي رفيعي
25 درباره فدريكوگارسيا لوركا/ شاعر عشق و آفتاب
26 گفت و گو با دكتر علي رفيعي / تئاتر با اعمال شاقه تئاتر نيست
29 گفتگو با سارا رسول زاده/ گاهي دلسرد مي شديم
30 گفتگو با نسرين درخشانزاده/من يرماي رفيعي هستم
32 گفتگو با مهدي اعتماد سعيد/اشك ها و لبخندها
33 گفتگو با مصطفي ساساني/خوآن گريبان گير
34 نگاهي به نمايشنامه يرما/اشك ها و لبخندها/مهدي شفيعي
36 نقد نمايش يرما/ خوشبختي يعني ديدن چيزهاي كوچك/سعيد محبي
در گستره تئاتر ايران : استان اصفهان
38 نگاهي به تاريخچه تئاتر اصفهان
40 تعزيه و آيين هاي نمايشي در كاشان
42 گروه هاي تئاتري اصفهان از ديروز تا امروز
44 گفت و گو با احمد شاهين فر/حركت هايمان بيشتر از بضاعتمان است
46 نگاهي به تئاتر اصفهان/قدرت الله شروين
48 يادكرد رضا ارحام صدر/شكر پاره اصفهان
49 گفت و گو با حجت الاسلام محمد قطبي/با خرد جمعي تصميمات لازم را مي گيريم
50 آموزش تئاتر در كاشان/مهدي صفاري نژاد
53 هنرمندان تئاتر اصفهان درباره وضعيت تئاتر اين استان مي گويند/محبوبه صادقي
نگاه ويژه: تئاتر واقتصاد
55 مدل اقتصاد فرهنگي در مناسبات خصوصي سازي هنر تئاتر ايران/دكتر مصطفي
مختاباد
58 اقتصاد تئاتر از آغاز پيدايش تا رنسانس/دكتر حسن دولت آبادي
62 اقتصاد در تئاتر ايران/ايرج افشاري اصل
66 اقتصاد تئاتر در آيينه توسعه فرهنگي/محمد لارتي
گفتگو
68 گفتگو با سيد صادق موسوي/تئاتر اولويت جامعه امروز نيست
72 گفت و گو با رحمت اميني/نبايد تمام بار هزينه تئاتر را بر دوش تئاتر بياندازيم/
نفيسه قاسم زاده
75 گفتگو با منصور براهيمي/چشم طمع به دست دولت
77 گفتگو با مهندس اكبر تشكري نيا/نمايشنامه هاي درجه يك،در زمره ي سرمايه
هاي ملي اند
79 ميزگرد آسيب تئاتر و اقتصاد/شكل گرفته از يك نظام باشيم
نقد نمايش
84 نقد نمايش “اينجا كجاست”/اينسايه مايوس و ناگزير
86 نقد نمايش ”تكيه بر ديوار نمناك“/گاهي راه نمايش از باغ ايجاز مي گذرد/مسعود
نورمحمديان
88 نقد نمايش “رابينسون كروزوئه“/فتح فردگرايي در دنياي مدرن/
90 نقد نمايش”دره گل زرد”/برگ ها بيهوده رنگ نمي بازند/مهدي حاصل پور
نقد و تحليل نمايشنامه
92 نقد و بررسى نمايشنامه شگرد شاعري اثر مارگارت اوسن / حسن پارسايى
آموزش
95 گفتمان تئاتر تعليمى (بخش چهارم) / تونى جكسون / حسين فدايى حسين
پاسداشت
99 زندگي نوشت هماجديكار
100 گفت و گو با هماجديكار/بچه هاي ديروز،استادهاي امروز
104 كتاب گذارى
105 كاريكاتور
106 انتهاى سخن
108 چكيده انگليسى

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند