جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 164

فهرست

ابتداى سخن/ ابتداى سخن /هر نفس نو مى شود دنيا و ما
اخبار
4 اخبار تئاتر ايران و جهان
6 در فضاى مجازى/ دلارام احمدى
8 اخبار ويژه/ محبوبه صادقى
10 معرفى نشريات و كتاب هاى خارجى/ دلارام احمدى
12 پيام روز جهانى تئاتر به قلم داريوفو
گزارش
13 وقايع نگارى يك نمايش:قلندر خونه/ سعيد محبى
16 دل نوشته اى براى يك تابلو
ديدار ياران
17 گفتگو با هرمز هدايت/نمى خواهم چيزى را تكرار كنم
20 گفتگو با حميد مظفرى/خادمان واقعى تئاتر را بشناسيد
« قرارداد با مرگ » پرونده يك نمايش
24 زندگى نوشت كارگردان
25 گزارش از يك اجرا: قرارداد با مرگ
26 گفتگو با داريوش مودبيان / تماشاگر تئاتر خاص است
28 گفتگو با كوروش سليمانى / با نقشم زندگى مى كنم
29 گفتگو با رحيمه صباحى / انسان ها تا زمان مرگ نيازمند آموزش
هستند
30 نقد نمايش قرارداد با مرگ/ بر بى كرانگى جهان هستى
درگستره تئاترايران/ استان قزوين
32 نگاهى به پيشينه تئاتر در قزوين / بر فراز الموت
36 گفتگو با مهدى رمضانى / به يك نگاه جامع نياز داريم
38 تئاتر كودك و نوجوان در قزوين /آذر متفكر
39 اينجا چراغى روشن است
41 ميزگرد آسيب شناسى تئاتر استان قزوين / بايد به همه هنرمندان
اجازه انديشه داد
45 ديدار با احمد مير فخرايى / روايت يك قطره اشك
نگاه ويژه: تئاتر كودك و نوجوان
46 ادبيات نمايشى كودك و بازگشت به اسطوره ها/ منوچهر اكبرلو
50 كودك، آفرينش و نمايش/فرزانه ناظران پور
53 جايگاه فانتزى در درام كودك و نوجوان / حسن حاجت پور
56 نگاهى به تاريخچه تئاتر كودك و نوجوان در قم/ جوانه هاى اميد / سيد حسين
فدايى حسين
59 فرزندتان را با هنر آشنا كنيد: اجراى نمايش براى كودكان / مريم سجد
گفت وگو
61 گفتگو با رضا فياضى / مردانه،كودكى و كودكانه،مردانگى كرد
63 گفتگو با بهرام شاه محمد لو/ هر كسى قصه خودش را دارد
66 گفتگو با شهرام كرمى/ تئاتر نتوانسته مسئولان را قانع كند
68 گفتگو با مهدى قلعه / انجمن تئاتر كودك و نوجوان براى يك عده نيست
70 ميزگرد آسيب شناسى تئاتر كودك و نوجوان/تئاتر كودك و نوجوان را جدى
بگيريد
نقد نمايش
74 نقد نمايش سه گانه اورنگ/ حسرت ها و آرزوهاى آدمى / رضا آشفته
76 نقد نمايش راكب/ جادو و تسخير / ميلاد نيك آبادى
78 جوابيه اى بر يك نقد / نقد يك نقد
نقد و تحليل نمايشنامه
110 نقد و بررسى نمايشنامه مده آ / پرسوناژى با ظرفيت چند تراژدى
/( اثرمحمودرضا رحيمى، نشر افراز ( 0931 « صوت، صدا، گفتار » 113 نقدى بر كتاب
فن بيان غيرعلمى/ سعيد مجيدى
مقاله
82 تئاتر ملى ، دغدغه ملى / دكتر محمود عزيزى
آموزش
86 گفتمان تئاتر تعليمى (بخش نخست) / سيد حسين فدايى حسين
يادكرد
89 به مناسبت يكمين سالگرد فوت ايرج زهرى
پاسداشت
92 پاسداشت مهندس زعيمى
93 مهندسى كه من مى شناسم
94 گفتگو با مهندس على اصغر زعيمى/ خدمتگزار همه هنرمندان خواهم بود
كتاب گزارى
96 معرفي كتاب هاي انتشارات افراز
97 كاريكاتور
98 انتهاى سخن
102 چكيده انگليسى

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند