جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 159

فهرست

9 ابتداى سخن/بگو، اى مرغِ خونين، از كدامين آشيانى تو!
اخبار
10 اخبار تئاتر ايران و جهان/ آرزو رحمتى
12 در فضاى مجازى/ دلارام احمدى
14 اخبار ويژه/ محبوبه صادقى
16 معرفى نشريات و كتاب هاى خارجى/ دلارام احمدى
گزارش
18 گزارش تصويرى نوزدهمين نمايشگاه بين المللى
مطبوعات و خبرگزارى ها
19 وقايع نگارى يك نمايش: ول/ سعيد محبى
ديدار ياران
21 گفت وگو با رضا مختاري بازيگر / ازماست كه برماست
گفت وگو
23 گفت وگو با دكتر عطاء الله كوپال دبير جشنواره ادبيات نمايشي/ معيارهاي
علمي و آكادميك در كنارجذابيت هاي صحنه اى
« درخشش در ساعت مقرر » پرونده يك نمايش
25 زندگي نوشت كارگردان و دستخط
26 گفت وگو با حميدرضا نعيمي/ اين اثر يادآور فاجعه ى غمبارى است
بود « اما » 27 گفت وگو با بهناز نازي بازيگرنمايش/ كارمن رسيدن به نقش
28 گفت وگو با رويا افشار بازيگر نمايش/ براي قضاوت زود است
29 گفت وگو با سياوش چراغى پور بازيگر نمايش/ بازيگران روزهاى سخت تئاتر
30 گفت وگو با رضا مهدى زاده، طراح صحنه/ ،طراحى صحنه عاملى پيش برنده
و بيانگر
31 گفت وگو با يعقوب صباحى بازيگر نمايش/ نگاهى جهانشمول به جنگ
در گستره تئاتر ايران/ استان كرمان(بخش اول)
32 تئاتر در شهر كوير و باغ و ستاره
24 تاريخچه تئاتردر كرمان/ نادر فلاح
38 گزارشي ازسالن هاي تئاتر دركرمان/ عاطفه بديعي مقدم
اولين پيشگام تئاتر در كرمان » / 39 عبدالحسين صنعتى زاده و ادبيات دراماتيك
«! بيش از صد سال پيش
43 مصاحبه با دكتر يدالله آقاعباسى پيشكسوت تئاتر ايران و كرمان/ نيكي
كه از حد بُگذرد
45 آثارنمايشى دكتريدالله آقاعباسى
48 ميز گرد آسيب شناسي تئاتر در استان كرمان
فهرست
51 گزارشى از برگزارى بيست و سومين جشنواره تئاتر استان كرمان / مهدى نصيرى
كرمان/ عاطفه بديعى مقدم « زا » 54 گروه تياتر
نگاه ويژه: سايكودراما
55 همسنجى روان تماشا، نمايش درمانى و نمايشنامه ى روان شناسانه/ دكتر مهدى
پوررضائيان
60 فوايد، محدوديت ها و آسيب هاى بالقوه در سايكودرام/ نويسنده: راب برامان
مترجم: مهرنوش نصورى
گفت وگو
62 گفت وگو با بهرام جلالى پور/ ترجيح مى دهم انواع تئاتردرماني را تئاتر ندانم
64 گفت وگو با دكتر علي محمدي/ سايكودرامفرصتي براي عينيت بخشيدن به همه چيز
تئاتر درمانگر / تئاتر، زندگى ،« چيستا يثربى » 67 مصاحبه با دكتر
68 گفت وگو با مجيد امرايي در خصوص سايكودرام/ حركت فراتر از زمان
70 ميزگرد سايكودرام/ برو نريزى براي رسيدن به آرامش
نقد نمايش
75 نگاهي گذرا به نمايش اسكيس/ يك شب فراموش نشدني در تالار مولوى/
صمدچينى فروشان
دليل خود تويى!/ مهدى نصيرى / ،« طوفان » 76 نگاهى به نمايش
78 نگاهى به نمايش نزديك تر،/ بازى و بازآفرينى موقعيت ها/ رضا آشفته
نقد و تحليل نمايشنامه
حسن پارسايى /« رونالد ريبمن » اثر « آيين معصوميت » 79 نقد و بررسي نمايشنامه
كتاب گذارى
82 معرفي كتاب هاي انتشارات بنياد حفظ ارزش هاي دفاع مقدس/ معاونت هنري
با همكاري انتشارات فراسخن
پاسداشت
83 مختصر زندگينامه
كه من مى شناسم!/ نصرالله قادرى « مهدى » / 84 پاسداشت دكتر مهدى پوررضائيان
85 گفت وگو با دكتر مهدي پوررضائيان / حال مرا دريابيد
86 سقراط من/ دكتر مهدى پوررضائيان
89 كاريكاتور
90 انتهاى سخن/ امدادى اى رفيقان با من!
91 به يادكرد سفر بى بازگشت سينا آتش زبان/ اگرمرگ دادست بيداد چيست؟/
نصرالله قادرى
92 فراخوان و تبريك و تسليت
94 چكيده انگليسى

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند