جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 158

فهرست

3 ابتداى سخن/ تئاتر در مواجهه با ضدتئاتر!
اخبار
4 اخبار تئاتر ايران و جهان/ آرزو رحمتى
6 در فضاى مجازى/ دلارام احمدى
8 اخبار ويژه/ محبوبه صادقى
10 معرفى نشريات و كتاب هاى خارجى/ دلارام احمدى
گزارش
12 مردم و تئاتر/ بهرام تشكر
14 وقايع نگارى يك نمايش: آژاكس/ سعيد محبى
ديدار ياران
16 ديدار با صادق هاتفى / به تئاتر دولتي اعتقادي نداشتم
گفت وگو
18 گفت وگو با شهرام كرمى / توجه به كيفيت مهم ترين معيار
20 گفت وگو با ابراهيم كارخانه اى/ برگزاري جشنواره در قالب تئاتر،
بايد هدفمند باشد
« من تو و بستور » : پرونده يك نمايش
21 زندگي نوشت كارگردان
22 يادداشت نويسنده، طراح و كارگردا ن نمايشِ من و تو و … بستور! /
محصول دو تفكر بنيادين در تئاتر هستم
24 گفت وگو با خديجه موسوى، بازيگر/ گفت وگو با مهدى كيانمنش آهنگساز
25 گفت وگو با محمد احمدزاده، بازيگر/ گفت وگو با محمدرضا سعادتى،
سازنده صورتك هاى نمايشگران
در گستره تئاتر ايران/ استان همدان
26 همدان، عشق و علم و فرهنگ
27 پيشينه نمايش در همدان
29 تعزيه در استان همدان
30 گفت وگو با خسرو بيات، مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان همدان/
وضعيت عمومى تئاتر ايران چالش برانگيز است
31 پنج نكته درباره تئاتر همدان
32 ميزگرد آسيب شناسى تئاتر استان همدان/ خودمان بايد تصميم بگيريم
35 گفت وگو با رييس انجمن نمايش همدان، كيانوش بهروزپور/
گروه ها مشكلي ندارند
37 گفت وگو با نصرالله عبادى پيش كسوت تئاتر همدان/چراغ تئاتر خاموش
نشدنى است
فهرست
39 دل نوشته هاي اهالي تئاتر استان همدان
نگاه ويژه: تئاتر اجتماعى
41 جامعه شناسي تئاتر/ دكتر سيد مصطفي مختاباد
برشيوه ى زندگى! / مريم صديق « هنر تئاتر » 45 تاثير گذارى
گفت وگو
48 گفت وگو با دكترحسين سليمي/ تئاتر نيازي است كه از دل اجتماع مى جوشد
50 گفت وگو با دكتريدالله آقاعباسي مدرس و پژوهشگر تئاتر/ تئاتر جاى نقد و
روشنگرى است
بازنشسته ى آثارِ رادي! « هادي مرزبان » / 53 گفت وگوبا هادى مرزبان
54 گفت وگو با على روحانى / توليد نظريه اجتماعى به كمك تئاتر
56 ميزگرد / جامعه و تئاتر در مقابل هم يا در كنار هم؟
نقد نمايش
اين زن حرف نمى زند/ سعيد محبى /« خانه پدرى » 60 نگاهى به نمايش
داغ داران / مهدى نصيرى /« قتل آقاى كاف » 62 نقد نمايش
64 نگاهى به نمايش راهزنان/ درد و حرمان انسانى / رضا آشفته
65 نگاهى به نمايش خداى كشتار/ انسان وحشى و خشن/ رضا آشفته
نقد و تحليل نمايشنامه
حسن پارسايى /« ديوارها » 66 نقد و بررسى نمايشنامه
مقاله
69 استفاده از خشونت صحنه در دوران پست دراماتيك/ نوشته يون چئول كيم
ترجمه مهرنوش نصوري
كتاب گذارى
71 معرفي كتاب هاى سازمان مطالعات و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)
پاسداشت
72 مردي سرشار از زندگي/ زندگي نوشت محمود استاد محد
73 به حباب نگران لب يك رود قسم!/ نصرالله قادري
75 شيوه نامه تشكيل شوراى حمايت از آثار نمايشى
76 آيين نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت گروه هاى نمايشى
(طرح استقرار)
79 كاريكاتور
80 انتهاى سخن/ من دلى خواهم كه پر نارش كنم!
81 فراخوان شانزدهمين جشنواره بين المللى نمايش هاى آيينى-سنتى
86 چكيده انگليسى

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند