جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 154

فهرست

3 ابتدای سخن/ تئاتر؛ شبه تئاتر و جوهر ناب تئاتر
اخبار
4 اخبار تئاتر ایران و جهان/ آرزو رحمتی
6 در فضای مجازی/ دلارام احمدی
8 اخبار ویژه/ محبوبه صادقی
10 معرفی نشریات و کتاب های خارجی/ دلارام احمدی
گزارش
12 تئاتر و چراغ تئاتر/ هادی مشهدی
14 گزارشی پیرامون پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی/
مروارید رمضانی
18 انتخابات یا انتصابات/ مرجان سمندری معطوف
21 ما تحمل تمرین دموکراسی را نداریم
22 وقایع نگاری یک نمایش: سوگ آفرود/ سعید محبی
25 گزارش نخستین جشن استقرار گروه های نمایشی سراسر کشور
26 گزارش مراسم اختتامیه دومین جشنواره بین المللی تئاتر صاحبدلان
28 گزارش مراسم اختتامیه پنجمین جشن اردیبهشت تئاتر ایران
29 گزارش مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر شهر
دیدار یاران
31 گفت و گو با داریوش اسدزاده/ محبوبه صادقی
33 دیدار با استاد خسرو خورشیدی/ سعید محبی
پرونده یک نمایش: « سیاست خواجه »
36 بیوگرافی کارگردان، گف توگو با عظیم موسوی
37 گف توگو با آتش تقی پور/ بازیگر
38 گفت وگو با محمدعلی ساربان/ بازیگر
39 گف توگو با عصمت رضاپور/ بازیگر
40 گفت وگو با محمود راسخ فر/ بازیگر
41 گفت وگو با اسمن نصرتی/ بازیگر
42 نقد نمایش سیاست خواجه/ رضا آشفته
در گستره تئاتر ایران/ استان فارس)بخش دوم و پایانی(
44 نمایش شیراز بر اساس اسناد/ محمدعلی رحیمی
48 نمایش در کازرون
49 گفت وگو با حسین قهرمانی مسئول انجمن نمایشی استان فارس
51 پدر و بنیانگذار تئاتر در شیراز
52 گف توگو با هادی فخرایی معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد شیراز
53 دل نوشته ای پیرامون داشته های شهر شیراز در عرصه تئاتر
54 وضعیت تئاتر در شیراز و درد دل های جمعی از هنرمندان شیرازی
56 میزگرد تئاتر شیراز: امکانات، محدودیت، خلاقیت
فهرست
59 گفت و گو با بابک توکل
60 گفت وگو با یونس آبسالان
62 مدیری عاشق تئاتر
63 گفت وگو با مسئول انتشارات نویدگویی شیراز
64 گروه های فعال تئاتر
نگاه ویژه: تحلیل نمایشنامه
66 تجزیه و تحلیل نمایشنامه/ احمد کامیابی مسک
70 نگاهی تحلیلی به نمایشنامه های سعید تشکری/ حسین فرخی
73 نقد به مثابه تحلیل/ صادق رشیدی
76 مقدمه ای به تحلیل نمایشنامه/ قط بالدین صادقی
گف توگو
82 گف توگو با مهرداد رایانی مخصوص
84 گف توگو با فریندخت زاهدی
86 گف توگو با حسین فدایی حسین
88 میزگرد آسیب شناسی تحلیل نمایشنامه/ بهرام تشکر
نقد نمایش
91 نقد نمایش گروتسکی بر تبار شناسی دروغ و تنهایی/ مهدی نصیری
92 نقد نمایش مادام کامیون/ سعید محبی
94 نقد نمایش دختر انار/ سید علی تدین صدوقی
96 نقد نمایش به مراسم مرگ داداش خوش آمدید/ مصطفی محمودی
98 نقد نمایش امیر ارسلان نامدار/ صمد چینی فروشان
نقد و تحلیل نمایشنامه
100 نقد و بررسی نمایشنامه در اعماق/ حسن پارسایی
مقاله
103 ستایش حکمروایی در تاریکی/ ژاک سل/ نادره زمانی
105 تئاتر کودک و نوجوان و مخاطب صد در صدی/ موسی گلدبرگ/
حسین فدایی حسین
کتاب گذاری
108 معرفی کتاب های سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(
پاسداشت
109 رحیمی که من می شناسم/ نصراله قادری
110 بیوگرافی رحیم هودی
111 گف توگو با رحیم هودی: تئاتر نشانه پیشرفت فرهنگ کشور است
114 کاریکاتور
115 انتهای سخن
116 تبریک و تسلیت
117 چکیده انگلیسی

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند