جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 153

فهرست

6 ابتدای سخن/ ذات و جوهر «دانستن » چیست؟
اخبار
8 اخبار تئاتر ایران و جهان/ آرزو رحمتی
10 در فضای مجازی/ دلارام احمدی
12 اخبار ویژه/ محبوبه صادقی
14 معرفی نشریات و کتاب های خارجی/ دلارام احمدی
گزارش
16 سفر به لهستان، سوئیس، فرانسه، ایتالیا
21 مردم و تئاتر/ رویکردی تازه/ هادی مشهدی
23 پروفسور احمد کامیابی مسک، نشان شوالیه گرفت
25 گزارش از برگزاري دومين چله هنري سمنان، تئاتر طنز
26 وقایع نگاری یک نمایش: داخداران/ سعید محبی
دیدار یاران
29 گف توگو با عزت الله انتظامی/ ما اسیران وادی عشقیم!
31 گف توگو با محمدعلی کشاورز/ تئاتر مقدس است!
33 گفت وگو با رضا ایران منش/ برخویش تکیه کن، برعرش تکیه کن!
پرونده یک نمایش: « دو لیتر در دو لیتر صلح »
36 بیوگرافی کارگردان، گف توگو با حمیدرضا آذرنگ
38 گف توگو با بهرام شاه محمدلو
39 گف توگو با سهیلا صالحی
40 گف توگو با رامین سیاردشتی
41 گف توگو با الهام کردا
42 گفت وگو با راضیه برومند
43 گف توگو با رضا مهدی زاده
44 گفت وگو با ساناز بیان
45 نقد نمایش دولیتر در دو لیتر صلح/ بهزاد صدیقی
در گستره تئاتر ایران/ استان فارس)بخش نخست(
48 پیشین هی تئاتر در شیراز
49 شهرستان هاي فعال
50 زن در تئاتر شيراز
51 گف توگو با محمود عالي شوندي مدير كل اداره فرهنگ و ارشاد
استان فارس/ تئاترجزءجدایی ناپذیرتمدن بشری است
52 آموزش در شيراز
فهرست
53 گفت وگوبازهراسعيدي/ هنرمندان فراترازجامعه می بينند
54 گف توگو با نادر شهسواري/ آیی نهاورس مهابه خودی خودنمایش نیستند
56 گفت و گو با فرهاد ارشاد
57 گف توگو با علي نقي رزاقي پيشكسوت تئاتر شيراز/ تئاتر آن موقع
بی صاحب بود
نگاه ویژه: تئاتر پست مدرن
60 مفهوم «ساخ تشکنی » در پرفرمنس و تئاتر پست مدرن )بخش نخست(
)با توجه به نظری ههای دریدا، سوسور، آرتو و برشت(/ دکترمسعود دلخواه
64 بررسی اجمالی خاستگاه های تئاتر پست مدرن/ فاطمه ابرار پایدار
66 بررسی درام پست مدرنیستی/ نجمه واشقانی فراهانی
گف توگو
70 گف توگو با دکتر قطب الدین صادقی/ پس تمدرنيسم، گسست فرهنگي
و فلسفي
72 گف توگو با دكتر يدالله آقا عباسي/ پست مدرنيسم ادامه منطقي مدرنيسم
73 میزگرد آسی بشناسی پست مدرن/ همگنی آزار دهنده مدرنیسم
نقد نمایش
78 بررسي انتقادي ويژگ يهاي ساختاری نمايش آدمك‌ش/ صمد چین یفروشان
80 نگاهی به نمایش «پس از سقوط »/ سعید محبی
82 نگاهی به نمایش پالتوی پشمی قرمز به کارگردانی افسانه ماهیان/
مصطفی محمودی
84 نقدی بر نمایش «این روبان سیاه » / مسعود توکلی
مقاله
85 کار با تکنیک بازیگری مایکل چخوف ) قسمت دوم(/ سپیده نظری پور
89 معرفي كتاب هاي انتشارات نويد شيراز
پاسداشت
« 90 ناصر »ی که من م یشناسم!/ نصرالله قادری
91 گفت وگو با ناصر باباشاهی رییس دانشگاه هنر و معماری/ بچ هها
به آموزش کاربردی نیاز دارند
93 يادكرد هنرمندان كرج
94 کاریکاتور
95 انتهای سخن/ من شنیدم ز پیر دانشمند!
96 تبریک و تسلیت
98 چکیده انگلیسی

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند