جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 151-150

فهرست

4 ابتدای سخن/ باد بهار می وزد باده خو شگوار کو؟
6 یادتان باشد!
7 هنرمندان از عید می گویند
11 آ يي نهاي نوروزي در ايران
14 تولدها و پروا زها
اخبار
16 اخبار تئاتر ایران و جهان/ آرزو رحمتی
18 در فضای مجازی/ فاطمه مدنی
20 اخبار ویژه/ محبوبه صادقی
22 معرفی نشریات و کتاب های خارجی
گزارش
24 مردم و تئاتر/ روحانیت )بخش دوم(/ هادی مشهدی
26 وقای عنگاری یک نمایش: شش شخصیت در جس توجوی نویسنده/ سعید محبی
28 گزارشي از مراسم افتتاحيه تئاتر سيار/ نفیسه قاسم زاده
30 جایزه «جرج جین ناتان » و تبدیل شدن به یک منتقد حرفه ای/ بهشته هادیان
34 گزارشی از حضور نمایش «پری » در پانزدهمین جشنواره تئاتر کارتاژ تونس/ سید جواد روشن
گف توگو
36 گف توگو با شهلا رياحي/ ما نمانیم و عکسمان ماند، کار دنیا همیشه برعکس است
38 گف توگو با حميد محرميان معلم/ نه چشمي براي ديدن و نه پايي براي رفتن
40 گف توگو با مجيد مظفري/ عمر بازيگر كوتاه است
42 گف توگو با حسین محب اهری/ کسی سراغ نم یگیرد/ بهرام تشکر
پرونده یک نمایش: آفتاب از میلان طلوع می کند
43 قسمتی از نمایشنامه «آفتاب از میلان طلوع م یکند »
44 گزارش پيش از اجرا / زندگی نوشت كارگردان و دستخط کارگردان
45 گف توگو با آرش عباسي
46 گفت وگو با محمد مطیع
47 گف توگو با رویا دعوتی
48 گف توگو با گيتي قاسمي
49 گفت وگو با رزيتا غفاري
50 گف توگو با بهنام شرفي
در گستره تئاتر ایران/ خراسان شمالی) قسمت دوم(
52 تاریخچ هی نمایش در بجنورد/ عل یرضا صمدی شادلو
55 گف توگو با حسین فرخنده/ جشنواره محل تعامل و رشد است
57 گفت وگو با غلامرضا داورپناه/ ریشه ای تا عمق خاک
62 معرفي سازما نها كييه در خراسان شمالی تئاتر توليد م يكنند
64 نگاهی به آیین های عاشورایی در خراسان شمالی
68 گف توگو با احمد شاهد/ ز سوز درونش کس آگاه نیست!
69 بررسی اجمالی جشنوار ههای تئاتر استانی از دوره اول تاکنون
70 خاطرات ماندگار/ خاطرات سه تن از پی شکسوتان تئاتر
71 میزگرد بررسی فرص تها و موانع تئاتر استان خراسان شمالی
نگاه ویژه: تئاتر و جشنواره
78 جشنوار ههای تئاتری/ دکتر محمدباقر قهرمانی
80 تئاتر فجر، پدید هها و دور هها/ منوچهر اکبرلو
86 جشنواره، هستی یافته و هستی بخش تئاتر/ ایرج افشار یاصل
88 نقد ادبی و دیدگاه های نقدنویسان جشنواره فجر/ امیرکاوس بالازاده
90 نخبه گرایی و جشنواره زدگی / عبدالحسین لاله
گف توگو
94 گف توگو با دكتر حسين فرخي/ هم هی بضاعت تئاتر ایران اين نیست
96 گف توگو با حسين پاكدل/ جشنواره مبتكر اتفاقي نيست
98 گف توگو با اتابك نادري/ بخشي از داوري سليقه است
100 گف توگو با رحمت اميني/ جشنواره عصای تئاتر است
102 میزگرد آسیب شناسی جشنواره ها در تئاتر ایران/ جشنواره بایدشوک فرهنگی ایجاد کند
نقد نمایش
105 نقد نمایش آفتاب از میلان طلوع م یکند/ مصطفی محمودی
108 نقد نمایش ابرها/ سعید محبی
110 نقد نمايش پرشين کت هومن نجفیان
112 نقد نمایش «لابی » رضا آشفته
نقد و تحلیل کتاب
114 نقد و بررسی نمایشنامه «شش شخصیت در جس توجوی نویسنده » اثر «لوئیجی پیراندلو »/ حسن
پارسایی
117 نگاهی به کتاب «فرهنگ و آیی نهای بوشهر در آثار ایرج صغیری »/ جهانشیر یاراحمدی
مقاله
118 تئاتر مخاطب شیو های برای ارائه اطلاعات )بخش دوم(/ پرستو جعفری
122 نگاهي شتابزده به نمايش در خراسان بزرگ/ هوشنگ جاويد
128 نشان هشناسی اجرای تئاتری/ اومبرتو اکو/ ترجم هی رفیق نصرتی
135 نقد در تئاتر/ آتوسا راستی
138 تنهايي يا انزوا/ ژاک لاسل/ ترجمه نادره زمانی
141 کتاب گذاری/ معرفي كتاب های نشر افراز
پاسداشت
142 زندگي نامه حبیب دهقان نسب
143 حبیبی که من م یشناسم!/ نصرالله قادری
144 گف توگو با حبيب دهقا ننسب/ عشقم به تئاتر از ميان نرفته/ مرجان سمندري معطوف
ویژه س یامین جشنواره بین المللی تئاترفجر
148 گزارشی از اجراهای بخش صحن های سی امین جشنواره بی نالمللی تئاترفجر
154 کارگا ههای آموزشی
155 بخش تئاتر خیابانی
156 رادیو تئاتر
157 سمینارها
158 برگزاري سومين بازار تئاتر ايران
ویژه نخستین جشنواره ملی فرهنگی هنری راه روشن) بخش تئاتر(
160 سفرنام هی جشنواره تئاتر راه روشن/ سفر به پایتخت معنوی
163 رودررو با دبیر نخستین جشنواره ملی فرهنگی هنری «راه روشن »/ پیشگیری باید به زبانی باشد که
جامعه بیشترین ارتباط را با آن برقرار کند
164 گفت وگو با داوران جشنواره راه روشن
166 گف توگو با رضا حسینی دبیر بخش تئاتر / تغییر نگاه بزرگ ترین ر هآورد جشنواره
167 نگاهی به آثار اجرا شده در بخش صحنه ای جشنواره راه روشن
170 نگاهی به نمایش های بخش خیابانی جشنواره راه روشن/ رستگاری در سایه پیشگیری
173 کاریکاتور
175 انتهای سخن/ ای دل آخر تا کی این دیوانگی!
176 نامه دکتر علی منتظری
177 نامه وارده
179 تبریک و تسلیت
180 نمایه مجله نمایش 1389 – 1390
209 چکیده انگلیسی

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند