جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 149

فهرست

ابتداى سخن …………………………………….. 3
تولدها و پروازها……………………………………………………………………… 4
اخبار
اخبار تئاتر ايران و جهان…………………………………………………………… 6
در فضاى مجازى/رويا پاركى……………………………………………………. 8
اخبار ويژه/محبوبه صادقى………………………………………………………. 10
معرفى نشريات،كتاب هاو جشنواره هاى خارجى /بهشته هاديان….. 12
گزارش
مردم وتئاتر/هادى مشهدى……………………………………………………… 14
گزارش جشنواره ى تئاتر فرم 13 تا 20 نوامبر 2010 / شيوا مسعودى…… 17
لحظاتى با اهالى رسانه…………………………………………………………….. 19
وقايع نگارى نمايش آنتيگنه/ سعيد محبى………………………………… 21
گفت و گو
گفتگو با كاظم هژيرآزاد/ تنها بازيگرى مى دانم…………………………. 24
گفت وگو با عزت الله مهرآوران/ هنوز تعريف جهانشمول از تئاتر مذهبي
نداريم…………………………………………………………………………………… 26
پرونده يك نمايش: خان خانان امير ارصلان خان
گزارش تمرين نمايش…………………………………………………………….. 27
زندگى نوشت علي اصغر دشتي و دستخط كارگردان…………………… 28
گفت و گو با علي اصغر دشتي………………………………………………….. 29
گفت وگو با نسيم احمدپور و هدايت هاشمى………………………………. 30
گفت و گو با فريبا كامران……………………………………………………….. 31
گفت وگو با رامين سيار دشتى…………………………………………………… 32
گفت وگو با بنفشه نجات ى…………………………………………………………. 33
در گستره تئاتر ايران/ خراسان شمالى (قسمت اول)
توره بازها/ مهدى نصيرى……………………………………………………….. 34
تئاتر در خراسان شمالي/ عليرضا فيروزه……………………………………. 35
سفرنامه خراسان شمالي/بهشته هاديان…………………………………….. 37
گفت وگو با محمدرضا سوقندى /تئاتر پرسر و صدا و فراموش شده.. 41
گفت وگو باعليرضا فيروزه/ ما تئاتر را به خاطر دلمان كار مى كرديم. 42
پاي صحبت هنرمندان جوان……………………………………………………. 45
تئاتر خراسان شمالى و ظرفيت هاى بومى، محلى/ رضا فيروزه……. 48
گفت وگو با سعيد محمدي/ با بچه هاي تئاتر شهرم زندگي مي كنم.. 49
نمايندگان مردم خراسان شمالي در مجلس شوراي اسلامي از تئاتر
مي گويند/ تئاتر، روش زندگى…………………………………………………… 50
مروري بر چند دوره برگزارى جشنواره تئاتر رضوي در بجنورد……… 51
نگاه ويژه: تئاتر و رسانه
ابعاد بروز و ظهور رسانه ها در تئاتر/ مهرداد رايانى مخصوص……….. 54
تئاتر، رسانه ضد رسانه/ عبدالحسين لاله…………………………………… 59

مرورى بر نقش تلويزيون در توسعه ى تئاتر/ رامين فناييان………………………… 61
تئاتر در عصر اطلاعات/ دكتر يدالله آقاعباسي………………………………………….. 65
تئاتر به مثابه رسانه/ ايرج افشارى اصل…………………………………………………… 68
گفت وگو
علي اكبر باقري ارومي/ هنر فاخر با هنر خواص متفاوت است………………… 71
عليرضا غفاري/نيازمند اقتصاد تئاتر هستيم………………………………………………. 72
مسعود توكلي/ عنصر اصلي رسانه مخاطب است………………………………………. 74
ميزگرد /تئاتر از فلسفه سرچشمه م ىگيرد………………………………………………… 76
نقد نمايش
نقد نمايش كشتار خاموش / سعيد محبى…………………………………………………. 79
نقد نمايش مشروطه بانو/ مصطفى محمودى…………………………………………… 80
نقد نمايش خشكسالى و دروغ/ رضا آشفته………………………………………………. 82
نقد نمايش اگر نرفته بودى/ رضا آشفته…………………………………………………… 85
يادداشت
نصراله قادرى/ عبدالحسين لاله « كشتار خاموش » يادداشتى كوتاه بر نمايش
86………………………………………………………..
نقد و تحليل كتاب
حسن پارسايي………………87 / « سوفوكل » اثر « الكترا » نقد و بررسى نمايشنامه
نوشته « ترانه نمايش هاى پيش پرده خوانى در ايران » يادداشتى بر كتاب
اردشير صالح پور/ سپهر صادقى………………………………………………………………. 90
مقاله
تئاتر مخاطب شيوه اى براى ارائه اطلاعات (بخش اول)/ رابرت دون موير و جيون
ينى دون موير/ پرستو جعفرى……………………………………………………………….. 91
نگاهى به جريان ترجمه ادبيات نمايشى در ايران/ آى سان نوروزى…………… 95
هراتسوتا،اولين نمايشنامه نويس كودكان و نوجوانان /گيليان آدامز/ منوچهر اكبرلو
100…………………………………………………………………………………………………………
بررسي مؤلفه هاي ديني در شكل گيري آيين ها و نمايش گونه هاي ايراني/ ايرج
افشارى اصل……………………………………………………………………………………… 101
كتاب گذاري / معرفي كتاب هاي انتشارات افراز…………………………………….. 106
پاسداشت: على منتظرى
بيوگرافى على منتظرى……………………………………………………………………….. 107
حسرت گفتن!/ سيد مهدى شجاعى……………………………………………………… 108
على كه من مى شناسم/ نصرالله قادرى………………………………………………… 109
گفت وگو با على منتظرى/توفيق گسترش تئاترو مديريت………………………. 110
نامه خوانندگان…………………………………………………………………………………… 113
انتهاي سخن………………………………………………………………………………………. 114
كاريكاتور……………………………………………………………………………………………. 115
بخش انگليسي……………………………………………………………………………………. 117

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند