جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 148

فهرست

ابتداى سخن…………………………………………………………………………. 3
تولدها و پروازها……………………………………………………………………… 4
اخبار
اخبار تئاتر ايران/ مريم اديبى…………………………………………………… 6
در فضاى مجازى/رويا پاركى…………………………………………………… 8
اخبار ويژه/محبوبه صادقى……………………………………………………… 10
معرفى نشريات،كتاب هاو جشنواره هاى خارجى /آرزو رحمتى……. 12
گزارش
مردم وتئاتر/هادى مشهدى…………………………………………………….. 14
گزارش طرح استقرار گروه هاى نمايشى(قسمت دوم)………………… 16
وقايع نگارى نمايش- آوخ/ سعيد محبى…………………………………… 18
گفت و گو
دكتر تاجبخش فنائيان/ تخطئه تئاتر كشور منصفانه نيست…………. 20
نادر برهانى مرند/بين تئاتر تهران و شهرستان تفاوت قائل نيستم… 22
پرونده يك نمايش: خان خانان امير ارصلان خان
بخشى از نمايشنامه /گزارش تمرين نمايش……………………………… 24
زندگى نوشت جهانگير طاهرى و دستخط كارگردان………………….. 25
گفت و گو با جهانگير طاهرى…………………………………………………. 26
گفت و گو با محسن نقيبيان و تورج نصر…………………………………. 27
گفت و گو با مهناز آباديان………………………………………………………. 28
گفت و گو با سيامك اطلسى…………………………………………………… 29
گفت و گو با ميرطاهر مضلومى……………………………………………….. 30
در گستره تئاتر ايران/ آذربايجان شرقى
سير تحولات تئاتر در تبريز از آغاز تا كنون/بخش دوم و پايانى…… 31
گفت و گو با محمد رمضانى/ نويسندگى پر زحمت و كم جذبه……. 37
گفت و گو با سيد مصطفى طالبى/تئاتر در بستر زمان………………… 38
گفت وگو با دكترعبدالحسين لاله/ مشكلات تئاتر تبريز درونى است.
39…………………………………………………………….
يادداشتي كوتاه بر اجراي نمايش خسيس / عبدالحسين لاله……….. 41
تئاتر غير سنتي در مراغه / فريدون ولايي…………………………………. 42
پيرايش تئاتر مرند…………………………………………………………………… 44
ميزگرد آسيب شناسي تئاتر تبريز……………………………………………….. 45
نگاهي گذرا به هشت سال تئاتر دانشگاهي در تبريز / ماورا حسين زاده.. 48
5 مصاحبه با آقاي رافين راسني / سجاد راثى……………………………. 0
مصاحبه با آقاي عباس زارع سرشت / سجاد راثى………………………. 51

نگاه ويژه: تئاتر ديني
گذري بر نمايش گونه هاي آييني، فرهنگ و نگرش ها / هوشنگ جاويد……… 53
درنگي بر تئاتر ديني / عبدالرضا فريدزاده………………………………………………… 56
كاربرد مراسم سين ه زني در نمايش / علي قرباني……………………………………… 61
ضرورت تغيير نگرش نسبت به تئاترهاي ديني در ايران با رويكرد معاصرسازي
مضامين / آي سان نوروزي………………………………………………………………….. 63
گفت وگو
امير مولوي / تقدس علم در نظر مردم…………………………………………………….. 68
دكتر محمدحسين ناصربخت / آيين، اسطوره ي بالفعل / محبوبه صادقي……… 70
استاد داود فتحعلي بيگي / گرايش تئاتر به آموزه هاي ديني است…………………. 71
نادر شهسواري / آيين ها و رسم ها به خودي خود نمايش نيستند…………………. 72
ميزگرد / تئاتر يك برآيند ديني است……………………………………………………….. 73
نقد نمايش
نقد نمايش تراس / مصطفي محمودي…………………………………………………….. 76
نقد نمايش بهار و آدم برفي / عبدالرضا فريدزاده……………………………………….. 77
نقد نمايش صد سال پيش از تنهايي ما / هومن نجفيان…………………………….. 78
نقد و تحليل كتاب
نقد و بررسي نمايشنامه خانم سويچ عجيب / حسن پارسايي………………………. 79
مقاله
مديريت و هدايت هنر تئاتر / دكتر مصطفي مختاباد………………………………….. 81
نقد به عنوان تفسير / آندره زرووسكي / بهشته هاديان………………………………. 84
آسيب هاي روحي و ارتباط آنها با روايت و كاتارسيس در ادبيات / سون كرامر/
غلامرضا خلعتبري………………………………………………………………………………… 87
نگاهي به تئاتر آزاد، كمدي و تخت حوضي/ سپهر صادقي……………………………. 91
اديپ اژدهاي شاد (قسمت پاياني) / يوسف فخرايي……………………………………. 92
ريچارد چكنر و تئاتر محيطي / متين حسني پور…………………………………………… 95
تماشاخانه / تماشاخانه سنگلج تهران (بخش پاياني) پيمان شيخي……………….. 98
كتاب گذاري / معرفي كتاب هاي انتشارات نيستان…………………………………… 100
پاسداشت: تانيا جوهرى
جوهري كه من مي شناس م…………………………………………………………………… 101
از قضا سركنگبين صفرا فزود……………………………………………………………….. 102
ياد كرد………………………………………………………………………………………………. 104
انتهاي سخن………………………………………………………………………………………. 105
كاريكاتور……………………………………………………………………………………………. 106
بخش انگليسي…………………………………………………………………………………….

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند