جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 147

فهرست

ابتداي سخن ……………………………………………………………………. 3
تولدها و پروازه ا …………………………………………………………… 4
اخبار
اخبار تئاتر ايران جهان / مريم اديبي………………………………………………… 6
در فضاي مجازي / سپهر صادق ي………………………………………………………. 8
اخبار ويژه / محبوبه صادقي……………………………………………………… 10
معرفي نشريات، كتاب ها و جشنواره هاي خارجي / آرزو رحمتي…………….. 12
گزارش
مردم و تئاتر (قسمت سوم) / هادي مشهدي………………………………… 14
گزارش طرح استقرار گروه هاي نمايشي………………………………………………… 17
گزارش جشنواره بين المللي تئاتر هاي فست / آرزو رحمتي…………………………………… 19
گزارش هفدهمين كنگره جهاني و فستيوال هنرهاي اجرايي استيج / حسين فداي ي حسين……………… 23
گزارش و تمرين نمايش (ويتسك)…………………………………………………………….. 26
گفت وگو
بائو شان / من روياي تئاتر جهان را مي بينم…………………………………………………………. 28
حسن فخاري / حاصل اعتقاد به ارزش كلام……………………………………………………………. 32
محمودرضا رحيمي / متدهاي بازيگري يك پيشنهاد است نه قانو ن…………………………………………….. 34
پرونده يك نمايش: مجلس شبيه حصرنامه بكاء
بخشي از نمايشنامه………………………………………………………………………37
زندگي نوشت حسين كياني و گزارش تمرين نمايش……………………………….. 38
گفت وگو با حسين كياني………………………………………………………………………….. 39
گفت وگو با بهزاد فرهانى………………………………………………………………………. 40
گفت وگو با فريده سپاه منصور……………………………………………………………………..41
گفت وگو با آذر خوارزمي………………………………………………………………………. 42
گفت وگو با رويا ميرعلمي……………………………………………………………… 43
گفت وگو با منوچهر شجا ع…………………………………………………………….44
در گسترده تئاتر ايران / آذربايجان شرقي
شهريار شهر يارانم كجاست؟ (يادداشت سردبير)……………………………………………45

سير تحولات تئاتر در تبريز از آغاز تاكنون (بخش نخست) / ماوا حسين زاده…………………………………. 46
گفت وگو با دكتر ميلاني…………………………………………………………………………………………………………… 52
گفت وگو با فرزاد تقي لر/ سيد سجاد راشي………………………………………………………………………………… 54
تماشاخان ههاي تبريز/ فرزاد تقي زاده …………………………………………………………………………………………. 56
گفت وگو با دكتر ناصر دشت پيم ا ……………………………………………………………………………………………… 57
5 گفت وگو با غلامحسين فرنود / فرزاد تقي لر……………………………………………………………………………… 9
نگاه ويژه: مديريت و تئاتر
مديريت و هدايت هنرتئاتر (بخش اول) مصطفي مختاباد……………………………………………………………. 61
ضرورت جامعه شناسي هنر در عرصه مديريت هنري / عبدالحسين لاله……………………………………….. 65
گفت وگو
مسعود دلخواه / دانش و تجربه پيش نياز مديريت / مرجان سمندري معطوف………………………………. 70
محمد دشت گلي/ بايد به تعهدات پايبند بود………………………………………………………………………………. 72
ميزگرد/ مديران تئاتر يا غير تئاتري…………………………………………………………………………………………. 73
نقد نمايش
نقد نمايش ويتسك/ مهدي نصيري…………………………………………………………………………………………. 77
نقد نمايش ورود آقايان ممنوع/ سعيد محبي……………………………………………………………………………… 79
نقد نمايش ايوانف چخوف/ رضا آشفته……………………………………………………………………………………… 80
نقد نمايش پري/ هومن نجفيان……………………………………………………………………………………………….. 83
نقد نمايش زمستان 66 / اميرحسين سيادت………………………………………………………………………………. 84
نقد و تحليل كتاب
نقد و بررسي نمايشنامه پسران آفتاب / حسن پارسايي……………………………………………………………….. 86
مقاله
تطور اصول و مفاهيم نشانه شناسي زبان / گفتار درام دفاع مقدس (بخش پاياني) نصراله قادري……… 88
درس هايي ك ه از كتاب خاطرات نورون مي توان آموخت / مارك براون / ترجمه آيسان نوروزي………. 92
اديپ اژدهاي شاد (بخش اول) يوسف فخرايي…………………………………………………………………………… 94
پاي لنگ سرنوشت / كيوان ميرمحمدي…………………………………………………………………………………… 97
تماشاخانه / تماشاخانه سنگلج تهران (بخش نخست) پيمان شيخ ي…………………………………………….. 99
كتاب گذاري / معرفي كتاب هاي نشر تجربه………………………………………………………………………….. 101
1 پاسداشت: احمد كاميابي مسك……………………………………………………………….. 02
انتهاي سخن………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
كاريكاتور……………………………………………………………………………………………………………………………….. 106
بخش انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند