جزئیات بیشتر

ماهنامه نمایش شماره 143

فهرست

ابتدای سخن / سردبیر ……………………………………………. 3
تولدها و پروازها …………………………………………………………. 4
اخبار
اخبار تئاتر ایران و جهان / مریم ادیبی …………………………… 5
در فضای مجازی ……………………………………………………….. 7
اخبار ویژه ………………………………………………………………….. 9
معرفی نشریات و کتا بهای خارجی / آرزو رحمتی ……….. 11
تماشاخان ههای تهران / تئاترشهر ………………………………… 14
گزارش
گزارش تمرین نمایش «ما هزدگان 17 ……………………………. »
گف توگو
گف توگو با ناصر حسینی مهر ……………………………………… 18
گفت وگو با بهنام تشکر ……………………………………………… 20
گفت وگو با دکتر محمود عزیزی …………………………………. 22
پرونده کی نمایش: خرده خانم
قطعه ای از نمایشنامه ………………………………………………… 25
زندگی نوشت کارگردان …………………………………………….. 26
گزارش پشت صحنه و تمرین نمایش ………………………….. 27
یادداشت کارگردان …………………………………………………… 28
گف توگو با گلاب آدینه / بازیگر …………………………………. 29
گفت وگو با شهرام نجاتی / بازیگر ………………………………. 30
گف توگو با فرزین محدث / بازیگر ……………………………… 31
گف توگو با یاسر بیات / آهنگساز ………………………………… 32
گف توگو با غلامرضا یاری / طراح صحنه ……………………. 33
گف توگو با امیررضا وزیری / بازیگر ……………………………. 34
گف توگو با سارا توکلی / بازیگر ………………………………….. 35
گفت وگو با ژاکلین آواره / بازیگر ………………………………… 36
در گستره تئاتر ایران / کرمانشاه )بخش نخست(
کوه بیستون، عشق شیرین، مرگ فرهاد ………………………. 37
نگاهی شفاهی به تاریخ تئاتر کرمانشاه … / محمد حبیبیان … 38
تئاتر خیابانی در استان کرمانشاه / سروش پیمبری ………… 41
گرو ههای تئاتر کرمانشاهی در جشنواره فجر / سعید نوروزی ….. 42
نوروزخوان کوچ هی خان ههای کا هگلی / معصومه ضعیفی …. 44
نمایش در شهرستان روانسر / خیام احمدی ………………….. 45
تصویر یک رویا قصر شیرین / منصور میخ بر ……………… 46
آنها که ماندگار شدند / سیدمحمدجواد معراجی …………….. 48
نقطه شروع / محمد حبیبان ……………………………………….. 49
نگاه ویژه / مقاله
انسان و اشیاء / عاد بزدوده ………………………………………… 51
مسیر تاریخی نمایش عروسکی / فرناز بهزادی …………….. 52
پرفورمنس آرت و مفهوم عروسک / سعید هاشم زاده ……… 54
سرگئی ابراتسوف پدر عروس کهای روسی / فریبا دلیری …. 56
گف توگو
گف توگو با آزاده پورمختار …………………………………………. 58
گف توگو با مرضیه محبوب ………………………………………… 59
گف توگو با شیوا مسعودی ………………………………………….. 60
گف توگو با آزاده انصاری …………………………………………… 62
میزگرد
تعامل یا تقابل ………………………………………………………….. 63
یادداشت
یادداشتی از سر درد… / بهروز غریب پور ……………………….. 67
نقد نمایش
جادویی که به زبان می آید / مهدی نصیری …………………. 68
آسی بشناسی نمای شهای معماگونه / صمد چین یفروشان …. 68
سرآغاز ویران شدن انسان / رضا آشفته ……………………….. 70
عریا نتر از اجتماع / بهزاد صدیقی ………………………………. 72
بادها هرگز نم یوزند / هومن نجفیان ………………………….. 74
نقد و تحلیل نمایشنامه
دوگانگی در باورهای موضوعی یک اثر / حسن پارسایی … 75
مقاله
تئاتر سوم / دکتر مهرداد رایان یمخصوص )بخش اول( …… 78
تئاتر، خشونت و نقد / میشل وایس / آ یسان نوروزی ……. 83
خوانشی معاصر از حکایات کلیله و دمنه / علی تحصیلی …… 85
اقتباس تئاتر قرن نوزدهم از… / کاترین هارت ویگسن ….. 91
کاتارسیس درمانگر یا پالاینده / مژگان معطوفی …………… 94
فرهنگستان / دایره المعارف / علی طرخان …………………… 96
معرفی کتاب
کتاب گذاری / مرجان سمندر یمعطوف ……………………….. 97
پاسداشت / حسن دادشکر
دست نوشت حسن دادشکر …………………………………………. 99
حسنی که من م یشناسم / نصرالله قادری …………………. 100
گف توگو با حسن دادشکر / سعید محبی ……………………. 101
کار کیاتور ………………………………………………………………. 103
انتهای سخن …………………………………………………………. 104
بخش انگلیسی ……………………………………………………….

 

 

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند