جزئیات بیشتر

ماجرای جنگل

25,000 تومان

دسته:

ماجراهای جنگل
سرشناسه :مايل احمد

عنوان و نام پديدآور : ويژه نوجوانان: عروسكي ـ زنده / احمد مايل
مشخصات نشر : تهران، انتشارات نمايش، 1401

شماره كتابشناسي ملي : 9003587

انتشارات نمايش
ماجراهاي جنگل (593 (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نويسنده: احمد مايل
ناشر: انتشارات نمايش
و ي راست ار: شيرين رضاييان
صفحه آرا: شيما تجلي
طراح جلد : بهرام شادانفر
ت ير ا ژ: 300
نوبت چاپ: اول 1401

بازدیدها: 541

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند