جزئیات بیشتر

فصلنامه نمایش شماره 83

فهرست
سخن سردبیر ……………………………………………………………………………………………………….. 9
دراماتورژی طراحانه با بهره گیری از اندیشه شالوده شکنی ژاک دریدا
علیرضا حسین زاده، رضا مهدی زاده ………………………………………………………………………… 13
مطالعه ی انتقادی تاثیر مهاجرت بر هویت شخصیت های نمایشنامه ی پاره سنگ در
جی بهایش اثر مری جونز
علی رجب زاده طهماسبی، احسان آجورلو، پویا رئیسی ………………………………………………. 31
تبیین جایگاه و نقش تئاتر خیابانی در رشد اجتماعی با تکیه بر تأملات زیبایی شناسانه و
تربیتی جان دیویی
میلاد حسن نیا، نادر شایگان فر، رحمت امینی ……………………………………………………………. 51
اسلحه و انسان جورج برنارد شاو: طنزی با گفتمان سازی ضد ایدئولوژیک یا کمدیِ
همگام با ابزار های ایدئولوژیک؟
نوید مقصود، بهروز محمودی بختیاری ……………………………………………………………………. 71
بررسی تطبیقی نمایشنامه های «افعی طلائی » اثر علی نصیریان و «پایین، گذر سقاخانه » اثر
اکبر رادی در پردازش شخصیت های لوتی و لومپن
حسین شماخی، محمدحسین ناصربخت …………………………………………………………………. 93
واکاوی پدیده قاجارگرایی در ادبیات نمایشی دهه هفتاد و هشتاد از منظر آرای لوکاچ
نسیم سلیمانی، علی روحانی، بهزاد آقاجمالی ………………………………………………………….. 119
مروری بر رویکردهای جایگزین برای الگوی کلاسیک حضور صحنه ای در هنرهای
نمایشی
سارا پینی / سعید اسدی ……………………………………………………………………………………….136

10,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند