جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره48

فهرست
تاملى بر يك وضعيتِ تئاترى سازه ها و بنيان هاى شكل گيرى تئاتر پسااستعمارى
مهرداد رايانى مخصوص …………………………………………………… 7
نظريات اجرايى اروين پيسكاتور و تأثير آن بر تئاتر مستند آمريكا
مهدى حامد سقايان، اميرنعيم حسينى…………………………………………… 29
كاربرد اشكال تعزيه، نقالى و روضه خوانى در تئاتر دينى معاصر ايران
بهزاد صديقى، قطب الدين صادقى………………………………………………. 47
همنشينى كلام و حركت در يك آيين بومى
جهانشير ياراحمدى، محمد حسين ناصربخت……………………………………….. 67
شخصيت هاى رئاليستى و كهن الگويى در تريلوژى مرگ در پاييز
مجتبى دهدار، ولى الله شالى……………………………………………………. 85
تاثير جنگ بر جهان بيني و آثار گونتر گراس و آرمان گاتي
با نگاهي به نمايش نامه هاي « تولد » و « پابرهنه ها تمرين انقلاب مي كنند »
سيد جواد روشن، رحمت امينى……………………………………….. 109
بررسى الگوى قرباتى ميترائيستى و ديونيزوسى در نمايشنامه ى شاه لير
مريم دادخواه تهرانى، فريندخت زاهدى……………………………………. 121
بررسى روايت از ديدگاه ژرار ژنه با نگاهى به نمايشنامه هايى از اكبر رادى
( شب به خير جناب كنت، باغ شب نماى ما، خانمچه و مهتابى)
مريم جعفرى حصارلو، تاجبخش فنائيان……………………………………. 151
جايگاه مفهوم « سرنوشت » در ايران باستان ونسبت اين مفهوم با عدم توسعه ى درام در ايران
مرضيه برزوئيان ، محمود طاووسى…………………………….. 165

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند