جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 82

فهرست

سخن سردبیر ……………………………………………….. 9
اسطوره سازی بازنگرمحور در نمایشنامه های بهرام بیضایی
سپهر کریمی، بهی حدائق …………………………………. 13
مقایسه تطبیقی کارگردانی تصویرگرای علی رفیعی و رابرت ویلسون
سروش طاهری، حسین اردلانی، مانلی حسین پور ……………………….. 33
نقش و اهمیت بداهه پردازی در نمایش های شادی آور ایرانی با تأکید بر سیاه بازی
علی اصغر فهیمی فر، رضا عباسي ……………………………………….. 51
خوانش نمایش های شادی آور در دوره ی قاجاریه از منظر «نوشتار زنانه »
رفیق نصرتی، سپیده شمس ……………………………………………… 73
جایگاه اخلاق در نمایشنامه افول براساس تحلیل تعاملات اجتماعی ابن مسکویه
امین رهبر، اسماعیل بنی اردلان، زهرا گلناز منطقی فسایی …………………………. 89
گفتمان قدرت استیون لوکس در آثار آرتور میلر با تاکید بر نمایشنامه همه پسران من
حجت شهیدی، علیرضا بنیادی ………………………………………………………..115

6,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند