جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 80

فهرست

سخن سردبیر ……………………………………………… 9
کارکرد کمینه گرایی در کارگردانی تئاتر پست مدرن با تأکید بر مینیمالیسم عنصر بازیگر
در تجربیات تادئوش کانتور
پروین شجاعی، رضا دادویی …………………………………………. 13
سنجش عملی آرای بارت در مورد قواعد و علل زیبایی و جذابیت لباس تئاتر
اسماعیل شفیعی، گلناز گلشن …………………………………………….. 35
حقوق هنرمندان مجری در تئاتر ایران
سارا برومندی، فرهاد مهندس پور …………………………………………… 71
ظرفیت های درام موسیقایی در تولید مستند رادیویی
پدرام بهاآبادی راوری، حسن خجسته باقرزاده، مجید شریف خدایی ……………………………. 89
ریخت نگاری آیین نمايشي مذهبي خه رره در عاشورای لرستان با رویکرد تفسیرگرایی
گیرتز و مبتنی بر آخشیج های ایران باستان
الهام عارف، محمد عارف، وحید گلستان ………………………………………….. 113
واکاوی مفهوم غیریت زنانه در کمدی های آریستوفانس
مریم نصراصفهانی ………………………………………………………………… 143

6,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند