جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 78

فهرست
سخن سردبیر ……………………………………………………….. 9
نقش واقعیت مجازی و افزوده در طراحی صحنه تئاتر
پیام فروتن یکتا، مولود رضوانی …………………………………………….. 13
«شخصیت پردازی غیرمستقیم » ضدقهرمانان در فرایند اقتباس از اسطوره ی «الکترا »(در
تراژدی های آیسخولوس، سوفوکل و اوریپید)
عطاالله کوپال، صبوره رنگرز ………………………………………………… 41
مطالعه ی رویکرد انتقادی و اصلاح گرایانه ی درام گروتسک در نمایشنامه ی «بر پهنه ی
دریا » اسلاومیر مروژک
فاطمه (آتوسا) راستی یگانه ……………………………………. 65
مفهوم هویت در نمایشنامه ی «آی با کلاه، آی ب یکلاه » اثر غلامحسین ساعدی از منظر
تئوری بازتاب
یعقوب آژند، رضا دادویی، حمیدرضا بسحاق …………………………………. 85
مطالعه ی تعزیه ی زنانه؛ نخستین تجربه های نمایش زنان ایرانی
حسن ذوالفقاري، مسلم نادعلی زاده ………………………………………………. 105
بررسی جامعه شناسانه ی نمایشنامه ی «آهسته با گل سرخ » اثر اکبررادی با تکیه بر آرای
لوسین گلدمن
نیلوفرزارع، اعظم راودراد ………………………………………………………… 121

 

 

6,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند