جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 76

فهرست
سخن سردبیر ………………………………. 9
مفهوم مخاطب در آثار ماریناآبراموویچ با تکیه بر آراء موریس مرلوپونتی
لیلا سروندی، شمس الملوک مصطفوی، اسماعیل شفیعی ………………………….. 13
مطالعه ی سنت و مدرنیته در نمایشنامه های باستان گرا از 1300 تا 1320 (با رویکردی
جامعه شناسانه)
امیررضا امیری دیلمانی، محمدجعفر یوسفیان کناری ……………………. 31
تحلیل نشانه شناختی کارکردهای ارتباطی تبلیغی پوستر تئاتر در ایران (نمونه موردی:
پوسترهای تئاتر دهه سی شمسی)
مریم مافی، مهدی کشاورز افشار ……………………………………. 51
بازخوانی انیمیسم بر جان بخشی عروسک براساس نظریه ادوارد برنت تیلور
زهره بهروزی نیا …………………………………………………. 95
اقتباس و اعتراض: طبیعت زدایی و برساخت گرایی پسامدرن در «لیر » ادوارد باند
مهدی جاویدشاد …………………………………… 109
مطالعه ی اصول بداهه پردازی براساس نظریه ی اجرا و چگونگی آن در تئاتر نان و
عروسک
محمود عزیزی، سمیرا سادات رنجبران طباطبایی، حامی علیزاده …………………………. 129

6,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند