جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 75

فهرست
سخن سردبیر ……………………………………… 9
تأثیر محدودیت های اجتماعی نظارتی بر خلاقیت های اجرایی در تئاتر ایران
مهدی تاج الدین، مهرداد رایانی مخصوص ………………………………… 13
معناباختگی رویای امریکایی در دو نمایشنامه ی آلیس کوچولو و مرگ بسی اسمیت از آثار
ادوارد آلبی با تکیه بر نظریه جورج هربرت مید
مینا جهانگیری، فاضل اسدی امجد، علیرضا امیدبخش ………………………… 31
مطالعه روند نمایشنامه نویسی برای کودکان در دوران معاصر براساس نظریه یادگیری
اجتماعی آلبرت بندورا
ندا غفاری …………………………………………. 57
ریل تایم فیلم: همزمانی و این همانی تصاویر در صحن هی تئاتر
لیلی گله داران ……………………………………. 79
هستی و نیستی و نمود آن در نمایشنامه ی مگس ها نوشته ی ژان پل سارتر
حمید کاکاسلطانی، حسین اردلانی، محمد عارف ……………………… 99
تغییر و تحول متنی نسخ دو مجلس تعزیه میرعزا در دو دهه 80 و 90 شمسی
سیدمهدی حسینی، سیدمصطفی مختابادامرئی ………………………..113

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند